Сирма Академия открива своето четвърто издание

Четвъртият сезон на техническата академия на Сирма започва на 13 май, а предстоящото издание обещава да бъде най-вълнуващото до сега. То ще включва нови лектори, нова програма и методологии, с още повече добавена стойност за курсистите.

След три успешни сезона Сирма Академия се завръща с обновен формат, като първите четири седмици от обучението са напълно безплатна встъпителна IT програма, в края на която участниците ще имат възможност да тестват познанията си с входен изпит, позволяващ им да продължат образованието си в академията. Изпитът проверява способностите на курсистите за разрешаване на проблеми, както и основните им умения по програмиране и алгоритмичното им мислене. При успешно полагане всеки ще може да продължи в направлението, в което иска да се развие: Back-end Development с Java и Spring и съответно Front-end Development с JavaScript и React.

В рамките на три месеца курсистите ще изучават основните концепции и принципи в програмирането, общовалидни, независимо от технологията. Изучават се алгоритми и структури от данни, работа с бази данни, популярни архитектури и технологични рамки. В процеса на обучение се работи по няколко реални проекта, с което се виждат проблемите от практиката и различните начини за разрешаването им. В края на академията, курсистите могат да изберат да защитят финален проект, за да получат оценка за знанията и уменията си.

Обучението е изцяло дистанционно и лесно може да се съчетае с работа или учене. Сирма се съобразява с динамиката на времето и адаптира програмата си спрямо настоящите изцяло дигитални тенденции. Дори и някой да няма възможност да присъства на някоя от лекциите, всяка от тях се записва и е достъпна за курсистите, които ще могат да наваксат с материала в удобно за тях време.

Ограничения в кандидатурите няма, академията е отворена за всеки амбициран и мотивиран човек, с отговорно отношение към процеса. Само с няколко клика, всеки може да се запише до 12 май включително на официалната страница на академията careers.sirma.com/sirmaacademy. Не е нужно CV или мотивационно писмо, предварителен опит в сферата също не е необходим и не гарантира успешното справяне с входния изпит, в края на встъпителните седмици.

Лектори в четвърти сезон са Ален Паунов и Ивайло Папазов, квалифицирани и опитни професионалисти в своите области, с богат опит във воденето на обучения и разработването на учебни програми. Ален Паунов е с над 12 години опит като преподавател в различни дисциплини и организации, а по настоящем ръководи образователната структура в Сирма. В четвъртото издание на академията той ще отговаря за обучителната пътека на курсистите с Back-end насоченост.

Ивайло Папазов от своя страна има повече от 10 години опит в софтуерното инженерство и работата с различни JavaScript технологии като Node.js, React, а тази година ще ръководи Front-end направлението в Sirma Academy.

Всеки, който желае да влезе в света на технологиите, може да се запише за участие на careers.sirma.com/sirmaacademy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *