Brother попита Европа успешна ли е работата в хибридна среда

Хибридният модел на работа е тук, за да остане, като част от седмицата преминава у дома и част – в офиса. Всъщност това вече е “нормалното” за милиони работници в цяла Европа.

Read More

Трансформация на производството чрез автоматизация и свързаност в умните фабрики

Умните фабрики представляват модернизиран и автоматизиран подход към производството, който използва нови технологии и интелигентни системи, за да оптимизира производствените процеси и да увеличи ефективността и конкурентоспособността на предприятията. Тези фабрики се основават на принципите на Индустрия 5.0, които включват цифрова трансформация, автоматизация, сензори и интернет на нещата (IoT), облачни услуги, изкуствен интелект и други…

Read More