ЕС предлага AI генерираните порнографски изображения да бъдат криминализирани

Европейският съюз (ЕС) иска порнографските изображения, генерирани от изкуствен интелект, да бъдат признати за престъпление.

През 2022 г., Европейската комисия представи предложение за директива за борба с домашното насилие и насилието срещу жените в други форми. Сега ЕС и Парламент са съгласни с предложението да се криминализират различни видове кибернасилие.

Предложените правила ще криминализират непоисканото споделяне на интимни изображения, включително дийпфейкове, направени с помощта на инструменти за изкуствен интелект, което би могло да помогне за предотвратяване на порнографията за отмъщение. Киберпреследването, онлайн тормоза или изпращането на непоискани порнографски снимки, също ще бъдат признати за престъпления.

Комисията казва, че наличието на директива за целия Европейски съюз, която конкретно разглежда тези конкретни актове, ще помогне на жертвите в държавите-членки, които все още не ги са криминализирали. Освен това директивата ще изисква от държавите-членки да разработят мерки, които могат да помогнат на потребителите по-лесно да идентифицират кибернасилието и да знаят как да го предотвратят, ако е възможно, или как да потърсят помощ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *