Проф. д-р Благой Маринов: Виртуалната реалност подпомага бъдещите лекари в овладяването на изкуството на медицината в МУ-Пловдив

Как новите технологии подпомагат обучението по медицина и какво представляват симулаторите за виртуална реалност – разказва в интервю за Uchi.bg зам.-ректорът по научноизследователската дейност и директор на симулационния център към Медицински университет в Пловдив – проф. д-р Благой Маринов, дм. Пред екипа ни той споделя още как студентите тренират клиничното си мислене и развиват способностите си за вземане на решения в симулационния тренировъчен център на университета.

 

Бихте ли представили накратко Медицинския симулационен тренировъчен център?

Най-иновативната образователна структура и заслужен повод за гордост на Медицински университет – Пловдив е Медицинският Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ). За петгодишния период от създаването си центърът беше оборудван с най-модерна техника и успя да се утвърди като първокласна обучителна база, призната и от Американския Колеж по Хирургия (American College of Surgeons – ACS), най-голямата професионална организации на хирурзи в света. МСТЦ получи максималната степен на програмна акредитация – Комплексен Образователен Институт към ACS, за период от пет години. Той е единственият в Източна Европа и един от шестте признати от ACS в цяла Европа. На основата на отличната си материална и кариерна осигуреност, МСТЦ се утвърди като национална база за продължаващо медицинско образование. МУ – Пловдив си партнира активно с редица национални научни дружества. Прекрасен пример за сътрудничество е провеждащият се съвместно с Българското дружество по белодробни болести (БДББ) Индивидуализиран курс по бронхология, интензивна медицина и торакална ултразвукова диагностика.

 

Какво представлява симулационното обучение и как то помага на бъдещите лекари?

В центъра се провеждат както редовни упражнения на студенти от III до V курс, така и свободно-избираеми занимания по специалности. На сайта на МУ – Пловдив е разработена и се ползва специално разработена електронна система за записване в различните образователни форми. За последната година в Симулационния център са осъществени над 400 обучения, 32 семинара с електронни стандартизирани пациенти и една научно-практическа конференция. Катедрата по Педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив, която се явява една от най-ангажираните и активни потребители на МСТЦ, използва центъра дори за провеждане на част от практическия си изпит. През Симулационния център преминават и голяма част от общо-практикуващите лекари, специализиращи Обща медицина. В последните две години реализирахме и серия от уникални симулационни обучения върху живи животински модели за поставяне на хранопроводни протези и лигиране на варици на хранопровода. В тези обучителни сесии взеха участие млади гастроентеролози, повечето от които след това успяха самостоятелно да извършат тези сложни манипулации на работните си места.

 

 

С каква техника е оборудван центърът и за какво се използва?

Симулационният център е оборудван с гама от апарати, простиращи се от таск-тренажори за овладяване на ежедневни процедури и манипулации, до невероятно реалистични кибернетични манекени, използвани за трениране на клиничното мислене и развиващи способностите за вземане на решения. Венецът на МСТЦ са най-авангардните симулатори за виртуална реалност в областта на ендоскопията, артроскопията, лапароскопската, ендоназалната и очна хирургии, инвазивната кардиология и т.н. При избора им определящи винаги са били иновативността, безкомпромисното качество и авторитетът на компаниите-производители.

 

Какво представляват кибернетичните манекени и как те помагат на студентите по медицина?

Кибернетичните манекени са много повече от електронни устройства, които нашите инструктури използват в процеса на обучение. Те са част от безжични мрежи, в които са включени и пациентски монитор и таблет за управление. Това позволява на инструктора да ръководи симулационния сценарий без да присъства физически в залата. Всички действия на студентите като снемане на витални показатели, аускултация, палпация и др., вкл. приложение на медикаменти се записват с времеви код и се използват по-късно в процеса на т.нар. дебрифинг или разбор на действията на обучаващите се. След което симулацията се повтаря, но този път студентите имат възможността да подобрят представянето си и съзнателно да избягнат вече допуснатите грешки. И всичко това в контролирана среда без риск за пациента. Бъдещето на медицинското образование се свързва със смяна на досегашната парадигма за обучение на бъдещите лекари при леглото на болния с нова, акцентираща на процедурната компетентност, без да е компрометирана сигурността на пациентите.

Какво е мястото на виртуалната реалност в областта на ендоскопията, артроскопията, лапароскопската, очната хирургии и инвазивната кардиология?

Виртуалната реалност е още една възможна технология, която подпомага бъдещите лекари в овладяването на изкуството на медицината. Без опитните инструктури и структурираните курикулуми за обучение тя не се различава от която и да е съвременна компютърна игра. Ето защо ние интегрираме виртуалната реалност с тактилното усещане на реалните хирургични инструменти, за да направим задържането на знанията и уменията по-дълготрайни с по-малко повторения. Правилно комбинирана с другите елементи на симулационното обучение виртуалната реалност може да се превърне в незаменим помощник в обучението на студенти, специализанти и млади лекари, които искат да повишат квалификацията си в специфични области.

 

Защо е важна интеграцията на съвременните технологии в образованието по медицина?

МСТЦ на МУ-Пловдив е обърнат с лице към бъдещето, с лице към студентите и преподавателите, търсещи съвършенство. Популяризират се и се провеждат обучения по ендоскопски техники, които в България се извършват само от преподаватели в МСТЦ. В условията на пандемия и ограничен физически достъп масово се приложиха няколко онлайн форми на преподаване, които вече бяха възприети от преподавателите в Симулационния център. Сред тях са водещите в света интерактивни среди за работа с виртуални пациенти – CyberPatient и BodyInteract.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *