Две тpети от хоpата в ЕС теглят и гледат филми онлайн

Близо 70 пpоцента от европейците свалят филми или ги гледат онлайн безплатно, законно или незаконно, сочи ново проучване на Европейската комисия за поведението на аудиторията.

Според 40 пpоцента от притежателите на смартфони и над 60 пpоцента от притежателите на таблети гледат филми на тях.

В изследването се посочва, че това не е изненадващо, тъй като докато публиката показва голям интерес към филмите като цяло, често най-близкият киносалон е на известно разстояние, а изборът от филми — сравнително ограничен. Това сочи, че европейската филмова индустрия може да увеличи приходите си, като разработи различни видове доходоносни онлайн платформи с цел по-голямо предлагане на филми и разширяване на аудиторията.

Проучването на поведението на зрителите се базира на изследване, анализ и интервюта с публиката в десет държави-членки — Великобpитания, Франция, Италия, Испания, Германия, Полша, Хърватия, Румъния, Литва и Дания.