Нужно е България да планира свои средства за бърз нет

България трябва да планира национални средства за развитието на бърз интернет. Не може да разчита само на европейските, тъй като те са крайно недостатъчни за изграждането и модернизирането на дигиталната инфраструктура.

Това заяви Ивайло Калфин по време на интернет семинар за развитието на широколентовия интернет в България, организиран от технологичния сайт IDG.bg днес.

Според Калфин за България, която има едно от най-ниските нива на проникване на широколентов достъп в ЕС, ще е необходимо да се обърне повече внимание за наваксване. Възможно решение е въвеждането на публично-частните партньорства, където частни инвестиции се стимулират от държавата. „Това е работещата формула в успешните страни”, заяви българският евродепутат.

По време на уебинара беше съобщено, че едва 40 от 267-те български общини в момента са свързани с мрежата на държавната администрация. Цифровото разделение между градски и слабонаселени региони е значим проблем у нас. В същото време единственият проект за широколентов интернет с европейски средства възлиза на 20 млн. евро и е получил зелена светлина за реализация едва през миналия декември.

Калфин посочи, че в новия финансов инструмент за „Свързване на Европа” също има предвидени средства за бърз интернет и България би трябвало да се възползва от тях като представи конкурентни проекти.

Според него инициативата за съдържанието на широколентовите услуги трябва да се остави на бизнеса. Участието на държавата би трябвало да се изразява в бързото възприемане на европейското законодателство, предвиждащо качване на цялата информация в интернет, което е прието преди година в ЕС, но все още не се прилага у нас.

„Когато цялата информация е налична, бизнесът ще е в състояние да създаде услугите, от които се нуждаят гражданите”, заяви Ивайло Калфин, който беше докладчик на Европейския парламент по приемането на директивата за достъпа до обществена информация.