LG ще представи 3D видео стена и 86-инчово табло

LG Electronics ще покаже своето портфолио от визуални системи на Consumer Electronics Show (CES) между 8 и 11 януари 2013 г. в Лас Вегас.

Селекцията включва водещите продукти на компанията в областта – 55-инчова видео стена, 84-инчово Ultra HD мултитъч табло, EZ Sign TV телевизор, цифрови колони за изображения Smart Gate Media Pole, Smart Mirror и други водещи реше-ния за дисплеи с комерсиално предназначение. LG оценява растящата нужда от цифрови табла и разработва разнообразни продукти с усъвършенствани IPS пане-ли и интелигентни енергийно-ефективни технологии.

Качествените визуални продукти на LG получават висока оценка от десетки меж-дународни компании като McDonald’s, KFC, Nike, Kia, Hyundai и Vodafone, с които фирмата си партнира. Производителят успешно реализира многобройни широкомащабни проекти, сред които доставката на близо 18 000 цифрови табла за популярната верига китайски ресторанти Tim Hortons. Решенията на LG за дигитални табла могат да бъдат открити в някои от най-големите транспортни центрове в света, като международните летища в Инчхон и Сидни. Тази година компанията отново ще впечатли посетителите на CES с цифровите си табла с голям размер, още по-добро качество на картината и енергийна ефективност.

3D видео стена с неповторим размер

За пореден път LG ще стане център на вниманието в Лас Вегас, този път със своя-та широка 3D видео стена. Тя представлява огромен дисплей, съставен от впечат-ляващите 122 на брой 55-инчови LG екрана от модела WV70MD. С най-тясната рамка в света от само 5,3 мм, 3D видео стената създава у зрителите усещането, че гледат един единствен екран. Специално инсталиран софтуер спомага за постига-не на цветови баланс и идеално качество на картината, а технологията на IPS дисплеите осигурява живи и ясни изображения с широк зрителен ъгъл.

Дигиталните системи на LG използват висококачествена енергоспестяваща тех-нология, която им позволява да използват 30% по-малко електричество в сравне-ние с други комерсиални LED дисплеи. Това намалява разходите за употреба, без да се прави компромис с качеството на картината.

84-инчово Ultra HD мултитъч дигитално табло за забавление и знания

Впечатляващото мултитъч табло на LG Ultra HD показва предимствата на Ultra HD резолюцията на B2B пазара на дигитални дисплеи. На CES масивният тъч ек-ран на LG ще позволи на потребителите да се докоснат до репродукции на ше-дьоври от най-престижните музеи в света. Изключително големият брой пиксели означава, че на екрана могат да се видят в детайли дори най-незначителните дви-жения. 84-инчовото табло на LG позволява интуитивна интеракция с потребите-лите посредством възможност за увеличаване и намаляване на картината, завър-тане и изписване на съобщения на екрана с пръсти. Екранът е идеален за комерсиални и образователни приложения.

EZ Sign TV телевизор с много предназначения

Удостоеният с много награди телевизор на LG – EZ Sign TV също ще бъде показан на CES 2013. Моделът беше отличен от списанието Commercial Integrator в две поредни години – през 2011-а и 2012-а – за възможността за персонализиране според вкусовете на различните потребители. EZ Sign TV може да изпълнява разнообразни задачи, включително в сферата на рекламата, представяне на мултимедийно съдържание и предаване на живо. Елегантната и компактна колона за визуално представяне на LG – Smart Gate Media Pole, подходяща за маркетингови и рекламни приложения, ще бъде демонстрирана заедно със Smart Mirror – дисплей, който може да се използва и като огледало, и като монитор.

B2B бизнес подходът на LG

Употребата на дигиталните табла нараства и се очаква продажбите им да достиг-нат 9,5 милиона щатски долара до 2016 г. в световен мащаб. Това представлява шесткратно повишение спрямо 2009 г., според DisplaySearch. Дигиталните реше-ния на LG могат да бъдат забелязани в редица локации, изпълнявайки разнооб-разни функции, като рекламиране на продукти и услуги, обучение на студенти и професионалисти, помощ в правителствени и корпоративни операции или предоставяне на полезна информация за обществеността.

LG ще покаже ключови продукти и на най-престижното европейско В2В търговско шоу – Integrated Systems Europe 2013 (ISE), което ще се проведе на 29 януари 2013 г. в Амстердам.