Реклама за милиарди

Ето ви един интересен и дори малко смущаващ факт – интернет гигантът Google печели от реклама повече, отколкото цялата книжна индустрия в Съединените щати в това отношение

Това показват данните от ново проучване на немската маркетингова компания Statista, според което рекламите в мрежата на Google са генерирали 20.8 милиарда долара за компанията само за първите шест месеца на годината, докато за същия период цялата американска книжна индустрия – вестници, списания и печатни медии – са отчели приходи от 19.2 милиарда долара.

Според Statista обаче тези данни не трябва да се абсолютизират и между двете индустрии – онлайн рекламата и рекламата в печатните медии – не трябва да се прави сравнение. Въпреки това информацията категорично показва как се променя начина, по който работи съвременната реклама. Google, която е компания на едва 14 години, привлича повече рекламодатели отколкото цяла една индустрия на век и половина. 

Разбира се, Google работи в глобален мащаб, докато Statista е разгледала данните на печатните медии само в Съединените щати. Въпреки това разликата във финансовите резултати е очевидна и това отново говори за възхода на онлайн рекламата за сметка на спада й в книжните издания. Всъщност до преди 5-6 години подобни резултати не можеха да бъдат постигнати, тъй като тогава приходите на печатните медии от реклама значително изпреварваха тези на Google. Някъде от 2006 г. насам обаче нещата започнаха да се променят с много бързи темпове – в положителна посока за Google и в отрицателна за останалите. Истинската революция в мобилния интернет, разпространението на смартфони и таблети и цялостната ориентация на потребителите – които се явяват и потенциални клиенти – към онлайн пространството си казват думата.

Въпреки това Google също има своите проблеми. Наскоро компанията отчете спад от цели 15 процента в т.нар. cost-per-click сегмент спрямо резултатите от миналата година. Cost-per-click измерва средната стойност, която рекламодателите плащат на Google всеки път, когато някой потребител кликне на онлайн реклама. 15 процента е сериозна стойност и определено е повече, отколкото анализаторите и ръководството на компанията очакваха. Това веднага доведе до сриване на акциите на компанията с около 9 процента веднага, след като резултатите бяха обявени. Това е така, защото рекламите са един от основните бизнеси на Google и пазарът е изключително чувствителен на негативни резултати там. На свой ред новите данни на Statista вероятно ще генерират така необходимия оптимизъм. Едно е ясно обаче – онлайн рекламата изглежда новото бъдеще на този тип дейност.