Apple е наела 12 400 души през последната година

Apple подаде ежегодния си 10-K доклад в SEC за фискалната 2012 г., който показва колко всъщност се е развила компанията от 29 септември миналата година до 29 септември тази година, пише Mashable.

На първо място – Apple вече разполага с 72 800 души на пълен работен ден или с 12 400 повече в сравнение с миналата година. По-голямата част от служителите са наети на работа в магазините на компанията. Ако през 2011 г. в тях са работили 36 000 души, то сега откриваме 42 000.

В рамките на този период Apple е открила 33 нови магазини и сега разполага общо с 390 (250 от тях са в САЩ). Средните приходи на магазин са се увеличили от 43.3 млн. на 51.5 млн. 

Нетните приходи на Apple за 2012 г. са около 156 млрд. – т.е. с около 48 млрд. повече в сравнение с миналата година.