Готвят Бяла книга с препоръки за здравеопазването

Експерти в областта на общественото здраве, в партньорство с Българската асоциация на търговците на медицински изделия (БАТМИ), са в процес на подробен анализ на системата на здравеопазването и изготвят препоръки за стратегически подходи с цел нейното оптимизиране Препоръките ще бъдат изготвени и публикувани в Бялата книга до края на годината, на базата на изводи от обществени обсъждания и заседания на експертните комисии.

„Системата на здравеопазване е изключително комплексна и се нуждае от колективните действия на държавната власт, бизнеса, медиите и медицинските специалисти. Като представител на бизнеса с медицински изделия, мога да кажа, че едно от основните предизвикателства за системата на българското здравеопазване, които трябва да бъдат дискутирани публично, е възрастта на медицинската апаратура, особено когато става въпрос за източници на йонизиращо лъчение”, обясни заместник-председателят на БАТМИ и ръководител на Сектор Здравеопазване в Siemens за България Тодор Воденичаров.

По международни стандарти медицинската апаратура се счита за остаряла след 7-10 години от нейната експлоатация. В България продължават да се работи с техника на възраст 20 и повече години.

Сервизът на Siemens има офиси в 128 страни, включително и в България, където обслужва над 200 000 системи. 57 хиляди от тях имат дистанционна връзка до централата на Siemens в Германия. Ако до 2 часа специалистът от местния екип не може да разреши проблема, той се докладва в Германия, където по случая се мобилизира допълнителен ресурс.

„Добре е да се знае, че медицинското облъчване се извършва със съгласието и знанието на пациента. Имате право да се интересувате от апаратурата, с която Ви преглеждат”, препоръча в заключение Тодор Воденичаров.