Facebook с 800 млн. потребители

Според официална информация, предоставена от Facebook, броят на потребителите на социалната мрежа вече надхвърля 800 млн. души. 600 млн. от тях живеят извън САЩ.

Само за последните три месеца е регистрирано увеличение от 50 млн. Поне половината от регистриралите се потребители влизат във Facebook най-малко веднъж на ден. Всеки има средно по 130 приятели и участва от в най-малко 90 групи, общества и мероприятия. 

Нещо повече – за едно денонощие се публикуват приблизително по 250 млн. изображения и над 2 млрд. съобщения.