Yettel компенсира въглеродните емисии на автопарка си

Yettel ще компенсира съществуващите въглеродни емисии на своя автопарк в стратегическо партньорство с компанията Shell в България. Предприетата стъпка е в изпълнение на дългосрочната стратегия на оператора за трансформацията му във въглеродно неутрална компания и е част от мащабната му ESG (Environmental, social and corporate governance – Околна среда, социална политика и управление) стратегия, която ще бъде обявена публично по-късно тази година.  С включването на Yettel в програмата Shell ще изчислява и компенсира емисиите на въглероден диоксид от горивата, използвани от служебните автомобили на Yettel и заредени с горивните карти Shell, като закупува съответното количество въглеродни кредити, генерирани от международни проекти, фокусирани върху опазването и възстановяването на естествените екосистеми.

„За Yettel е важно да наблюдава и активно да работи за намаляване на въглеродния си отпечатък. Ето защо партньорство ни с Shell има за цел да подпомогне постигането на пътната карта на Yettel за трансформиране на нашите операции в по-устойчив бизнес, в съответствие с основните ни ценности и нашия ангажимент към околната среда. Ние инвестираме днес, за да имаме по-добро и по-балансирано утре“, каза Джейсън Кинг, главен изпълнителен директор на Yettel България.

Стратегическото партньорство с Shell е част от първия етап от амбицията на оператора да се превърне в телекомуникационен лидер в устойчивото бизнес развитие. Вторият етап ще включва комбинация от компенсиране и постепенно преминаване към електрически автомобили. Последният  включва 100% от автопарка на компанията да е съставен от модерни и електрически автомобили с нулев въглероден отпечатък.

Въведената в началото на миналата година програма на Shell за компенсиране на въглеродни емисии е насочена  към бизнес клиенти, за които устойчивото развитие е част от тяхната бизнес стратегия. Това става чрез закупуване на въглеродни кредити, генерирани от международни проекти, които опазват и възстановяват естествените екосистеми. Компаниите използват картата за гориво от Shell по обичайния начин, като могат да станат част от програмата срещу допълнителна такса и така да направят бизнеса си по-устойчив.