Теленор стартира седмото издание на Open Mind

 

 Теленор стартира седмото, поредно издание на програмата за кариерно развитие и социална интеграция на хора с различни възможности Open Mind. Двугодишната програма дава шанс на хора с увреждания да развият своите социални и функционални умения в реална бизнес среда, като по този начин повишат квалификацията и конкурентоспособността си на пазара на труда, трупайки безценен практически опит и добивайки увереност в професионалните си качества.

 

Open Mind е сред най-устойчивите и дългосрочни инициативи на Теленор. За изминалите шест издания над 20 души с различни възможности са участвали в програмата, като всички те са успешно реализирани на трудовия пазар, а седем от тях са назначени на постоянен трудов договор в Теленор България. Програмата води до отлични резултати в приобщаване на хората с увреждания и е принос към един значим сегмент от пазара на труда у нас, където и държавата, и бизнесите насочват все повече усилия.

 

Уникалният дизайн на Open Mind дава възможност не само за формиране на конкурентоспособни специалисти сред хората с увреждания, но и създава работна среда, насърчаваща многообразието на работното място, а по този начин екипите се обогатяват и сплотяват, приемайки хора с различни умения, мислене и гледна точка.

 

„В Теленор ценим и полагаме целенасочени усилия в посока развитието, създаване на многообразие и инвестицията в повишаване квалификацията на нашия екип. В този смисъл Open Mind е не просто една от нашите социални програми, но и израз на стремежа ни за работа с хора с уникален житейски опит. Със спектъра от активности в рамките на програмата Open Mind адресираме максимален брой заинтересовани страни за развитието на този сегмент от пазара на труда и сме готови да споделим опита на Теленор с други компании“, каза Галина Чулева, главен директор „Управление на хора и култура“ в Теленор България.

 

Програмата Open Mind се отличава с три ключови елемента, които взаимно се допълват и надграждат. Това са: Open Mind – насочен към търсещите работа хора с увреждания; Open Mind Academy – за нуждаещите се от подкрепа за повишаване на професионалната квалификация; и Open Mind Workshops – предназначен за различни бизнеси с устойчив интерес към наемане на хора с увреждания и с фокус върху обмена на добри практики.

 

В тазгодишното издание Теленор ще даде шанс за работа на участниците в шест различни направления. Служители се търсят в сферата на маркетинг, финанси, човешки ресурси, продажби, обслужване на клиенти. Двугодишната програма предвижда обучения, работа по реални бизнес проекти под менторството на водещи експерти в съответните области, при конкурентно възнаграждение и възможност за гъвкаво работно време. Предварителният подбор на кандидатите се осъществява с помощта на неправителствената организация JAMBA.

Кандидатите за участие в Open Mind могат да изпратят своята автобиография и мотивационно писмо, като се регистрират тук до 19 септември 2021 г. включително. Те следва да имат завършено средно или висше образование, в зависимост от избраната област, компютърна грамотност, силна мотивация и желание за учене. Владеенето на английски език е предимство.

 

 

След приключване на двугодишната програма участниците ще получат подкрепа за професионалната си реализация във или извън Теленор България.