Каква правна помощ се полага на пострадалите при ПТП

 

Всеки пострадал, независимо дали е пешеходец, колоездач, пътник, шофьор на ПМС има право да получи обезщетение.

В случай, че дадено лице е починало вследствие на ПТП това право имат неговите близки. От съществено значение е това, че трябва да сте наясно, че не бива да прибързвате с действията си.

Много често пострадалите биват подлъгани да не ангажират адвокат веднага след инцидента под влияние на стреса. Изборът на правна помощ е въпрос на изграждане на доверие.

Затова, ако искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение е необходимо да се обърнете за правна помощ. Един правист или адвокат влиза в живота на пострадалите в ней-тежките им мигове от техния живот. Стреми се да им помага, за да извървят по най-болезнения начин техния път.

Делата са тежки и дълги – и наказателните дела след ПТП и делата срещу застрахователните кампании за получаване на обезщетение.

Застрахователната правна помощ на пострадали при птп е иновативен застрахователен продукт, който осигурява възможност на застрахования да получи комплексна правна помощ във връзка с настъпилото събитие.

Сключва се за срок от една година под формата на комбинирана полица заедно със застраховка Гражданска отговорност.

А какво покрива застраховката?

Консултации, адвокатски услуги за осигуряване на защита и представителство н застрахования в гражданско или наказателно производство. Адвокатските услуги се предоставят само от правоспособни адвокати. Те съдействат пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпелите вреди, пропуснатите ползи и извършваните разходи за лечение.

Ако настъпи застрахователно събитие трябва:

  • Незабавно да се уведомят компетентните органи, за да се вземат мерки за оказване на първа помощ;

  • Да се подготви снимков материал на местопроизшествието;

  • Да се вземат необходимите данни на очевидци;

  • Да се уведоми застрахователното дружество като се позвъни на дежурния им телефон.