Глобалните промени в климата ни правят уязвими

Една от темите, които са популярни днес и които за съжаление в различна степен се политизират, това е въпросът за глобалното затопляне. Безспорно, глобалното затопляне е факт. Средната температура в момента е с около 0.85 градуса по-висока отколкото преди век. Тъй като темата е популярна и често споменавана в различни световни медии, новини, речи на известни личности и пр., би било добре да се хвърли известна светлина върху въпросния природен „феномен“ и да се обясни с прости думи какво означава той, какво го причинява, какво може да се промени.

И така, терминът „глобално затопляне“ или както още е познат – „изменение на климата“ – се появява за първи път през петдесетте години на миналия век. Глобалното затопляне представлява повишаване на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята. Част от газовете, които съставят земната атмосфера, имат свойството да задържат слънчевата топлина, която се отразява от повърхността на земята. Именно степента на това задържане е определящо за затоплянето на атмосферата като цяло и оттук – за ефекта, наречен глобално затопляне.


До какво води глобалното затопляне?

Накратко: повишаването на температурата на земната атмосфера и на световния океан води до засушаване, което от своя страна причинява:

  • Ерозия на почвите

  • Горски пожари

  • Топене на вечните ледове около полюсите

  • Повишаване на морското равнище

  • Природни катаклизми като силни дъждове, наводнения, но и засушавания и увеличаване площта на пустините

Става ясно, че последствията от промените в климата са сериозни и до голяма степен необратими. Аларменият сигнал е ясен и силен и всеки здравомислещ човек би трябвало да се опита да осъзнае необходимостта от запазване на и така крехкото равновесие на планетата. Поне доколкото е възможно.


Причини за глобалното затопляне

Има две основни направления в обяснението на причините за изменението на климата. Първото поддържа тезата, че глобалното затопляне е свързано и се дължи на дейността на човека, а второто се основава на идеята, че този процес е нормален и следва определена цикличност.


Дейността на човека като фактор

По принцип, официалното становище на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата е свързано с това, че в голямата си част повишаването на глобалните средни температури най-вероятно се дължи на нарастването на образуваните газове с антропогенен произход (такива, които произтичат от човешката дейност). Причините за това схващане не са за пренебрегване и макар че зад тях стоят строго научни факти и цифри, ето някои факти, върху които всеки може да помисли: 

  • Населението на Земята нараства непрекъснато, съответно нараства потреблението на ресурси (а ресурсите не са неограничени). 

  • Промишленото животновъдство, изсичането на горите, прекомерният добив и изгаряне на изкопаеми горива до голяма степен влияят на климата и на заобикалящата ни среда. 

  • Експлоатирането на почвите води до тяхното засушаване и необратими ерозионни ефекти. Изчезват животински видове, променя се обликът на Земята. 

Показателен пример в това отношение е изчезването на Аралско море в Азия – големият воден басейн на практика пресъхна, тъй като подхранващите го реки Амударя и Сърдаря бяха използване десетилетия наред за напояване на насаждения. 

Според научните изследвания и прогнозите на експертите, ако глобалната температура нарасне с повече от 2 градуса, повечето плодородни земи ще се превърнат в пустини, а екстремните климатични промени ще затруднят отглеждането на хранителни култури. В допълнение, изгарянето на изкопаеми горива повишава температурата на земните газове, като то е причина за образуването на около 4/5 от общото количество освободен въглероден двуокис – промяната на съдържанието на газове в атмосферата затруднява освобождаването на топлината към космоса и съответно допринася за общото ниво на затопляне на въздуха и водите.


Естествени причини за повишаване на температурите

Другата хипотеза отхвърля антропогенните фактори като основоопределящи за повишаването на средните температури. Набляга се на схващането, че в процеса на нормалното съществуване на планетата се появяват циклични промени, които въздействат по естествен път върху климата на Земята. В зависимост от етапа се редуват периоди на застудявания (ледникови периоди) и затопляния. През годините, става въпрос не за година две, а за цикли от по десетки, стотици, хиляди години, количеството слънчева радиация, което достига земната повърхност, се променя. Когато слънчевата активност е повишена, количеството слънчева радиация е по-голямо и съответно затоплянето на атмосферата и световния океан е по-голямо.

На второ място, изригването на вулканите също допринася за затоплянето, като в случая се говори за хаотичен и непредсказуем, винаги бърз процес, при който в стратосферата за броени дни и дори за часове  може да се изхвърли такова невъобразимо количество газове, каквото не може да се образува в резултат на човешката дейност за много по-дълъг период. Изригванията на подводните вулкани, от друга страна, спомагат за затоплянето на водите на океаните.

Освен вече посоченото, наклонът на земната ос също се променя през определени периоди от време. Обикновено става въпрос за хиляди години, но и за това има научни доказателства, това е факт и този факт води до сериозни промени в климата на земята, предизвиквайки периоди на рязко застудяване или на затопляне.


Как да помогнем?

Тъй като аргументите в подкрепа на всяка от теориите за климатичните промени са достатъчно сериозни, може да направим извод, че факторите са взаимосвързани и заедно действат в една посока. Независимо коя от двете основни теории за причините, пораждащи глобалното затопляне, ще възприемем, важно е да разберем, че всеки от нас би могъл да помогне за намаляване на човешкия отпечатък върху климата на планетата. 

По-нагоре в статията споменахме например, че обезлесяването е един от факторите, които въздействат неблагоприятно върху климата. Освен заради отглеждането на култури, дървета се унищожават и за производството на хартия. А близо 80% от произведената хартия се озовава на сметищата… Ето елементарен пример как да помогнете – в днешно време почти всеки се е сблъсквал с купчините брошури, които се разпространяват от различни магазини. В кой хипермаркет пазарувате най-често? Може би това е Billa? Или Kaufland? Е, какво по-лесно от това да прегледате издадената от Била нова брошура онлайн, вместо да ползвате хартиеното издание?! Виждате, че дори с най-елементарно действие, ако то бъде повторено от много хора, в крайна сметка влиянието върху климата може да бъде намалено!

https://lh3.googleusercontent.com/qMz1QJNRA5wc6wMlJQnPZf2-M9cnu3ioc35ZiOsDcR9lxPRoPvICXi3A1syOoT8bxMr9PxKCuHeLhINv-I1VjotqtHn7SJFjJu9OTrD3LaTODeuMg05_swz8KbE1jj5EYQV99Y2T

 

Въпросите за околната среда и климата на планетата са сериозни. В много отношения процесите са необратими. Изчезнал животински или растителен вид не може да бъде възстановен. Нека всеки се замисли и да възприеме по-екологичен и природосъобразен начин на живот!