Приходите на Теленор България продължават да растат

През второто тримесечие на 2019 г. Теленор България запази тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която се наблюдаваше и през предходното тримесечие на годината.

Общите приходи за тримесечието достигнаха 180 милиона лева, отбелязвайки ръст от 1.4% спрямо същия период на 2018 г., основно поради по-високия среден приход от потребител (ARPU). През разглеждания период той се повиши с 8%, в сравнение с второто тримесечие на 2018 г., достигайки 15.5 лева.

Ръстът в общите приходи, в комбинация с фокуса на компанията върху подобряване на ефективността, доведоха до по-висока EBITDA за тримесечието. Тя възлиза на 82 милиона лева, което е с 1.2% (на съпоставима база) повече спрямо второто тримесечие на 2018 г. В резултат на продължаващата тенденция на пазара за консолидация на SIM картите, броят на клиентите на Теленор отбеляза лек спад през тримесечието в сравнение със същия период на предходната година, достигайки 3,04 милиона абоната, 20% от които потребители на предплатени услуги.

През второто тримесечие на 2019 г. Теленор продължи да предоставя стойностни и гъвкави предложения на клиентите си. В допълнение към постоянния си фокус върху отличното качество на своята мрежа, през май компанията представи новото си тарифно портфолио. То дава възможност за комбинация по избор между пакети за данни и нови услуги (видео, музика и съдържание за деца), отговаряйки по този начин още по-адекватно на нуждите на клиентите.