ERP.BG призова за широко партньорство между ИТ фирмите

 

 

„България може да стане лидер в дигитализацията, ако освен на подготовката на кадри, наблегне и на колективността, както и на съвместната подготовка на проекти от страна на повече на брой ИТ фирми“ – това заяви Анастас Шопов, изпълнителен директор на българската софтуерна компания ERP.BG пред аудиторията на черноморска конференция „Дигиталният свят – днес и утре“. Според него, обединявайки усилия българските технологични компании могат да реализират много по-мащабни проекти, което ще им позволи да се конкурират успешно на глобалния пазар.

 

Форумът „Дигиталният свят – днес и утре“ беше организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в рамките на председателството на България на Организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество (ОЧИС). Той събра над 70 български фирми и постави редица въпроси, свързани с навлизането на дигиталните услуги и тяхното значение за повишаване производителността и конкурентоспособността на бизнеса.

 

Като един от основните проблеми участниците във форума посочиха липсата на достатъчно квалифицирани кадри в ИТ индустрията. Анастас Шопов от своя страна наблегна на възможностите за партньорство и разказа за новата екосистема и партньорска програма ERP.net, създадена от ERP.BG. Той описа еволюцията на ERP системите от затворени (all in one), които се опитват да включат всички функционалности в едно решение, към отворени, които могат да добавят нови модули, но тези модули не комуникират помежду си.

 

„Нашето решение на тези проблеми е отворена ERP платформа, която дава възможност на отделните приложения да ползват общи данни и работни процеси. По този начин клиентите получават най-доброто от предлаганите до момента варианти“ – добави още мениджърът на ERP.BG.

 

По време на дискусията той посочи, че българският пазар е сравнително малък и е трудно българска фирма да развие сама продукт, който да се конкурира на световните пазари. „Решение виждам в обединяване на различни фирми, които се допълват за да може заедно да предложим напълно конкурентно решение“ – сподели още Анастас Шопов. ERP.BG e един от първите български разработчици на бизнес софтуер, а от скоро е и първият, който превърна своята ERP система EnterpriseOne в цялостна екосистема за приложения под името ERP.net. Това включва инструменти за разработка на приложения от външни фирми и специалисти, партньорска програма за разработчици и различни форми на подкрепа както в технологично отношение, така и по отношения на маркетинга и продажбите.

 

автоматизиране на определени тестове