Стартира петият сезон на програмата „Киберскаут“

Петият сезон на програмата „Киберскаут“ стартира успешно в началото на 2019 г., като до март се проведоха 12 двудневни обучения. Нови 295 петокласника от 10 различни населени места в страната се присъединиха към разрастващата се киберскаутска общност.

Обучителната програма „Киберскаут“ на Центъра за безопасен интернет и Теленор се провежда успешно за пета поредна година и поражда все по-голям интерес сред училищата в страната. За този сезон Центърът за безопасен интернет получи близо 60 заявки за обучения от цялата страна.

По време на обученията новите киберскаути чрез различни интерактивни занятия се запознаха с основните рискове в мрежата и с начините за предпазване и справяне с тях. Те са вече подготвени да съветват свои връстници при проблеми в интернет и да разпространяват сами знание за онлайн безопасността сред други деца, като се организират в отряди и провеждат сами различни дейности.

През първия ден на обучението, посредством учене чрез преживяване в рамките на индивидуална и групова работа, учениците се запознават с основните опасности в интернет: както с техническите (вируси, „хакнати профили“ и др.), така и с рисковете, свързани с мрежата като социална среда (контакти с непознати хора, някои от които могат да бъдат злонамерени, включително и педофили, онлайн тормоза между връстници и др.) и като източник на информация (фалшиви новини, манипулации). Те извеждат и основните начини за предпазване (антивирусни програми, настройки за безопасност на профила в социалната мрежа, проверяване на информацията, която непознат онлайн дава за себе си) и реакция (докладване и блокиране, подаване на сигнал и др).

През втория ден на обучението петокласниците се подготвят да изпълняват трите роли на киберскаута: 1) да дават пример за отговорно поведение, както онлайн, така и „офлайн“; 2) да съветват връстниците си при онлайн проблеми и 3) работейки в екипи, да предават знанията си за онлайн безопасността на връстници, а и на родители, чрез планирани и проведени от самите от тях дейности.

След обучението сертифицираните кибераскаути се организират в „киберскаутски отряди“ и продължават да работят, като изпълняват „киберскаутски мисии“ за разпространяване на знание за онлайн безопасността.

Повече за програмата можете да научите тук.