Adobe, Microsoft и SAP представиха общата си визия

В началото на тази седмица, главните изпълнителни директори на Adobe, Microsoft и SAP представиха Open Data Initiative по време на конференцията Microsoft Ignite. Като дългогодишни партньори, трите компании заедно създават нова концепция за управление на клиентското изживяване (CXM), която дава възможност на бизнес организациите да извлекат повече ползи от своите данни, в реално време.

 

Сътрудничеството между три от най-влиятелните компании за бизнес софтуер в света цели да разреши един от основните проблеми, с които се сблъсква бизнесът днес – натрупваните масиви от данни. Само чрез отключването и хармонизирането на данните, с които разполагат, компаниите ще могат да увеличат скоростта, с която предоставят пълноценно изживяване на клиентите си и с която отговарят на техните нужди в реално време. Adobe, Microsoft и SAP се обединяват, за да предоставят на клиентите си своя общ подход и набор от ресурси за сигурен и надежден обмен на данни между системите въз основа на три водещи принципа: 

 

Всяка организация разполага и държи пълен, директен контрол върху всички свои данни. 

Клиентите могат да използват изкуствен интелект (AI), за да се сдобият с аналитична информация и сведения, получени въз основа на унифицирани поведенчески и оперативни данни.

Партньорите могат лесно да се възползват от един отворен и разрастващ се модел за данни, за да разширят полето на използваните решения

 

На базата на тези принципи основният фокус на Open Data Initiative е да елиминира натрупването на масиви от данни и да осигури единен и цялостен поглед за потребителя, помагайки на компаниите да управляват своите данни по-ефективно и да поддържат инициативи за сигурност и съхранение на личните данни. Компании, които успяват успешно да свържат данните в цялата си организация, могат да използват AI и високотехнологични методи за извличане на ценна аналитична информация в реално време, да „захранват“ бизнес приложения с важни данни, правейки ги по-ефективни, и да доставят нова категория AI-базирани услуги за потребителите.

 

За да реализират инициативата, трите партньора повишават оперативната съвместимост и обмена на данни между приложенията и платформите си: Adobe Experience Cloud и Adobe Experience Platform, Microsoft Dynamics 365, SAP C/4HANA и S/4HANA. Това се осъществява посредством общ модел на данните, който предвижда използването на набора от инструменти за големи данни върху Microsoft Azure. Това хранилище за данни ще позволи на потребителите и разработчиците да избират инструментите и приложенията, с които да изграждат и внедряват нови услуги.