Как се произвеждат дървесните пелети?

Производството на най-търсеното напоследък биогориво  – дървесни пелети достига бързо до истински икономически ползи. Този вид екологично гориво е приложимо както за битови, така и за индустриални нужди. Производителите на нужното оборудване – котли и камини, достигнаха високо качество на отоплителната техника за дървесни пелети, което прави ефективността на отоплението още по-голяма.

При изгарянето пелетите не отделят вредни емисии. Ако бъдат сравнени с другите горива, то при изгарянето им се отделя до 50 пъти по-ниски емисии въглероден диоксид.

Няма трудности при транспортирането и съхраняването на дървесните пелети, тъй като те се произвеждат в малък, компактен вид. Имат висока плътност и това позволява да запазят целостта си.

Технологията на изработване е такава, че не позволява проникването на влага в тях. А едно голямо предимство е, че не поддържат самогорене. Това означава, че могат да се съхраняват съвсем близо до отопляваното помещение или сграда.

Но едно от най-големите предимства на дървесните пелети е автоматизираното им подаване към камината, котела, печката. Не се изисква човешка намеса, за да се поддържа огъня и високата температура.

Как се произвеждат пелетите?

Основна информация за дървесните пелети може да намерите тук peleti.xyz, а за по-подробна при производството им четете надолу.

Пелетите се произвеждат от дървесни кори, трици, дървесни отпадъци, като се пресоват под формата на гранули. В процеса на производството не е необходимо да се добавят химически слепващи вещества.

За производството на 1 тон пелети са нужни около 4 – 7 кубика дървесина. Зависи от влажността и вида на дървеният материал.

През последните години има все повече производители на дървесни пелети, тъй като търсенето доста бързо нараства.


Какви са етапите на производство?


  1. Едро смилане на дървесината


Този първи етап е нужен, за по-качественото протичане на следващия етап- сушене. Когато се надроби материала сушенето е равномерно, бързо и качествено, защото дървесните частици са сравнително с еднаква големина.

Оборудването, което се използва при раздробяването са два вида мелници – барабанен тип или чукови мелници.

Много е важно смления дървен материал да се съхранява правилно. Най-подходящо е складовете да са с бетонен под, защото материалът е още влажен и има риск да се смеси с други частици- пясък, пръст, чакъл…, ако не се съхранява в чисти помещения.


  1. Сушене


От голямо значение е влажността на суровината в процесът на производство за качеството на крайния продукт. Поради това, вторият етап от производството на дървесни пелети е сушене, тъй като почти винаги материалът не е с подходящата влажност.

Сушенето е необходимо не само за качеството на крайният продукт, но и за правилното функциониране на всеки етап от производството.

Например, ако влажността на суровината е над 15%, това би затруднило пресоването. Съответно дървесните пелети няма да са добре гранулирани.


Излишната влага в пелетите ги прави негодни за използването им като гориво в котли.

За оптимално допустима влажност на едро смления дървен  материал е прието около 10%. При такава влажност се получава краен продукт с високо качество.


Сушилните са два вида – летнови и барабанни.

Коя сушилня е по-подходяща е въпрос на избор, направен според  използваната суровина, целта на качеството и източникът на топлина, с който се разполага.

Барабанни сушилни за едро смлян дървесен материал


Тези сушилни са въртящ се барабан, в който има лопатъчна система за размесване на материала, за да се постигне интензивен процес на изсушаване.


Лентови сушилни


Този вид сушилни са тип лентов транспортьор, който се движи. Те могат да бъдат еднолентови или многолентови. Вторите са за предпочитане.

При еднолентовите, сушилното пространство е един дълъг коридор. Влажните дървесни частици се подават от единия край на лентата, а се събират вече изсушени в другия й край. Има и вентилатори, които осигуряват циркулация на топлия въздух. При еднолентовите сушилни много често материалът е неравномерно изсъхнал. А и този тип сушилни заемат много място. За да се оптимизира и площта и качеството на сушене се препоръчват многолентови сушилни. При тях няколко ленти се разполагат една над друга. Така процесът се ускорява, а енергийните разходи намаляват.

  1. Ситно смилане

След процесът на изсушаване следва не по-малко важният за качеството на дървесните пелети – процесът на ситно смилане. За тази цел има мелница, в която изсушената суровина се раздробява до размер подходящ за пресоване. На този етап, най-често се използват чукови мелници. Трябва да се постигне уеднаквяване на частиците и раздробяване до 4 mm.


  1. Пресоване

Пресоването е процесът за оформяне на дървесните пелети. Смелената и изсушена дървесина се подава чрез дозатор към гранулатор. Така се оформят дървесните гранули. Пресоването протича при високо налягане и температура над 100 градуса. Естественото лепило се явява съдържащият се в дървесината лигнин, който омеква при такава висока температура. Материалът придобива желаната форма.

Ако се използва, обаче, дървесина с ниско съдържание на лигнин, може да се наложи използването на добавки за слепващ агент. Това най-често е картофено нишесте.


  1. Охлаждане

Когато се изсушат гранулите са топли около 70 – 90° С. Тази температура зависи от пресоващата сила. Когато тя е по-голяма и температурата е по-голяма. А съответно и качеството е по-високо. Но готовата продукция трябва да се охлади. За тази цел има охладители, чрез които се постига охлаждането и окончателното втвърдяване на дървесните гранули. Чак след този процес дървесните гранули са годни са съхраняване и транспортиране.

  1. Пакетиране

Готовите пелети може да се съхраняват и продават в насипно състояние, а може да бъдат и пакетирани. За да се избегне влошаване на състоянието им е препоръчително те да бъдат пакетирани.

  1. Складиране

Съхраняването на готовите пелети е добре да бъде организирано в бункери или складове, които са чисти и проветриви. Препоръчително е да се складират пакетирани пелети.

Това са етапите за производство на дървесни пелети. Има и една особеност, при използването на много суха дървесина, може да се наложи и водоподготовка.


За какво се използват дървесните пелети?

 

Дървесните пелети се използват за отопление – битово или индустриално, но те могат да бъдат използвани, освен за топлина и за производството на пара и електричество. Има много видове котли с голям диапазон на мощности и предназначения. Може да разгледате котли за отопление с пелети тук peleti.xyz Пелетните котлите са оборудвани с бункер, както и автоматизирана система за подаване на пелетите към горивната камера. Пелетите имат остатъчен материал след изгаряне в минимално количество. Поради тази причина почистването на пепелта е през значително по-големи периоди, отколкото при котли за дърва.