Тим ВИЖЪН ще предлага консултации и по европроекти

Българската компания за бизнес софтуер Тим ВИЖЪН България обяви, че ще предлага консултации и съвети на бизнеса у нас за внедряване на системи за управление на бизнеса с финансиране по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. Процедурата е включена в индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2018 г. и е особено подходяща за финансиране на проекти за внедряване на бизнес софтуер от клас ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) или BI (Business Intelligence).

Програмата има за цел да подобри производствените процеси и да повиши производствения и управленския капацитет на българските компании, за да бъдат те по-конкурентни на международните пазари. А внедряването на модерни системи за управление на бизнеса е ключов елемент от тази цел. По процедурата ще бъдат разпределени общо 77 мил. евро, за които ще могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия. С парите ще могат да се финансират дейности по разработване и въвеждане на софтуерни системи за управление на бизнеса, системи за управление на качеството, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и др. Безвъзмездната финансова помощ ще варира между 100 000 лв. и 1 000 000 лв. в зависимост от стойността на проекта и вида на финансираната дейност.

Екипът на Тим ВИЖЪН България ще консултира предприятията за типа софтуерна система, която е най-подходяща за тях и би стимулирала най-добре развитието на техния бизнес, както и за ползите, които компанията ще реализира от такава система. Освен това той ще им помогне и за нейното индивидуализиране, така че да отрази специфичните бизнес процеси на съответното предприятие. Компанията за бизнес софтуер ще съдейства и с всички необходими описания и документация за подготовка на проектите.