Защо да си създадем собствен уебсайт?

Въпреки динамичното развитие на интернет пазара през последните години, все още над половината работещи български фирми не разполагат с уебсайт. Много от тях дори нямат никакво присъствие в интернет, а делът на тези със собствен онлайн магазин е още по-малък. В някои браншове като фризьорски услуги или ремонтните дейности пък процентът на фирмите и самонаетите специалисти, които нямат сайт, доближава 100 процента. Това ги поставя в по-неизгодно положение и се отразява негативно на тяхната конкурентоспособност.

„Липсата на присъствие в интернет не само ограничава бизнеса на тези компании, а се отразява негативно на цялата икономика и обществото. Техните клиенти губят повече време за да ги открият и да се свържат с тях, вместо сами да работят за създаването на добавена стойност в своите браншове. Множество нови възможности за бизнес просто се пропускат, а когато в даден сектор навлезе нов чуждестранен играч, българските фирми имат по-малки шансове да се конкурират успешно с него без качествено уеб присъствие. Дигитализацията има потенциала да повиши нивото на обществото като цяло и наличието на уебсайт е първата стъпка в тази насока“ – споделя Цветелина Ненкова, Маркетинг мениджър на българската хостинг компания СуперХостинг.БГ.

Тя напомня, че самото създаване на уебсайт вече е много по-лесно и по-достъпно в ценово отношение, отколкото беше преди години. Всеки клиент на СуперХостинг.БГ може да създаде нов проект направо през администраторския панел на компанията, като използва за целта вградените в него инструменти като WordPress Manager.

Собственият уебсайт дава на компаниите редица позитиви. Той им позволява да откриват нови клиенти и нови маркетингови канали, да продават по-ефективно по интернет, достигайки до многомилионна аудитория, както и да общуват много по-удобно с клиентите си. Дори самонаетите специалисти като адвокати, счетоводители или фризьори биха могли да привлекат много нови клиенти, използвайки оптимално наличието на собствен сайт, както и на социалните мрежи или дигитални картографски услуги. Нещо повече – наличието на уебсайт може да донесе редица предимства дори на физическите лица, които могат да го използват за да представят своето портфолио или автобиография, да споделят с онлайн аудиторията различни каузи, които подкрепят или просто да представят възгледите си за живота.

„Днес дигиталните технологии променят живота ни с бързи темпове. Предстои скоро да станем свидетели на навлизането на изкуствения интелект, чатботовете, автономните коли, „Интернет на нещата“ и редица други иновации. В тези условия, ако искаме обществото ни да запази своята конкурентоспособност, трябва да подобрим значително степента на използване на новите технологии, като започнем от качественото онлайн присъствие“ – посочва още Цветелина Ненкова от СуперХостинг.БГ.

Автостъкла