Нова версия на GraphDB 8.3

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД публикува новата версия 8.3 на семантичната си графова база GraphDB едва два месеца след предишното обновление. Основните промени са фокусирани върху подобряването на потребителското изживяване и работата със системата, както и клъстерните подобрения. Версия 8.3 включва редица нови функционалности на клъстера, конeктора и работния плот на семантичнатата графова база, които правят работата на потребителите с нея по-бърза, по-лесна и по-удобна. GraphDB на Онтотекст е една от най-популярните семантични бази в света, която от години се използва от водещи международни институции и компании като Националния архив на Великобритания, Британския музей, BBC, Press Association, Euromoney, The Financial Times, Springer Nature и много други.

Новата версия прави работата с базата много по-лесна и бърза, и улеснява преобразуването на структурираната информация в свързани данни. Опростен и ускорен е процесът на трансформация от табличен формат в RDF масиви от данни. Добавена е възможност потребителите, които обслужват репликация или архивиране, да остават достъпни в режим само за четене. Добавен е и главен възел, който може да проверява и спира заявките на потребителите. По този начин всички текущи заявки на работните възли могат да бъдат контролирани през една точка. Конекторите на базата вече осигуряват автоматично индексиране на т.нар. „граф на знание“ (knowledge graph) в платформите за извличане на информация като SOLR, Elasticsearch и Lucene, а визуализацията на графите по подразбиране може да бъде конфигурирана с пълната изразителност на езика SPARQL, за да се контролират показаните графични данни.

Повече информация за новата версия е достъпна на адрес:

https://ontotext.com/company/news/graphdb-8-3-better-experience-knowledge-discovery/