Сирма Груп Холдинг влезе в индекса SOFIX

Българската софтуерна компания Сирма Груп вече е първата технологична фирма, включена в борсовия индекс SOFIX. Това стана ясно след като на заседание от 7 септември Съветът на директорите на Българската фондова борса – София е взел решение за включване на емисията на холдинга в най-стария борсов индекс у нас. Основание за това решение са следните показатели: пазарната капитализация на фрий флоут (free-float) на дружеството е BGN 40 420 452, медианата на седмичния оборот е BGN 36 651, броят на сделките е 1384 и средно-аритметичната стойност на спреда е 0,06416086.

 

Решението за промяна в базата на SOFIX влиза в сила от 18 септември 2017 година. В индекса Сирма Груп Холдинг е класирано сред водещите 15 дружества на фондовата борса съгласно критериите за изчисляване на индекса. Компанията отчита редовна търговия на своите акции и следва последователно и устойчиво приетата стратегия за растеж.

 

SOFIX е най-старият индекс на Българска Фондова Борса – София, който съществува от 20 октомври 2000 година, когато базовата стойност на индекса е определена на 100. На 11 септември 2017 година стойността на индекса бе малко над 700. SOFIX e индекс, базиран на пазарната капитализация на включените в него емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоут коефициента на всяка от тях. Sofix включва 15-те водещи емисии отговарящи на изискванията на Българската фондова борса – София. През юли 2017 бяха оповестени обновените Правила за включване на емисии в индекса. Настоящето преразглеждане на индекса е първото по новите критерии.