Какви депозити предлагат банките в България?

В даден момент от живота си всеки един се интересува какви депозити се предлагат у нас.  Объркването може да бъде много голямо, защото постоянно се предлагат различни промоции в лихвите и би било доста трудно човек да избере най-подходящия депозит за нуждата си.  Затова ще ви представим най-известните депозити, които се предлагат у нас.

 

Срочни депозити

 

Повече условия, но и по-високи лихви за вас.  Депозирате определена сума в банката за определен период. През този период тя се олихвява веднъж месечно. Можете да изберете срока да бъде от 3, 6, 12 или 48 месеца. Особено тук е, че не можете да теглите от сумата по време на периода, който сте избрали.  Можете да теглите лихвата или само определена част от сумата, но лихвата ще стане по-малка. Правилото е просто: Колкото по-дълъг период, толкова и по-голяма лихва.  Можете да изберете стъпаловидно олихвяване или покачване на лихвата, след като минете определена част от зададения период.

 

Безсрочни депозити

 

Този вид влогове ви дават възможност да теглите и внасяте суми по всяко време. Тук лихвата е по-ниска и поради тази причина безсрочния депозит не е от най-търсените. Можете да изберете дали вашата заплата да се прехвърля върху безсрочния депозит. Официално лихвата се начислява веднъж годишно. Това може да стане и при закриване.

 

Влогове за деца

 

Името на този вид депозит си казва всичко. Това е сметка, която е открита на лице, което няма навършени 18 години.  Влогът се закрива, след като детето навърши пълнолетие, като цялата сума се изплаща с лихвата.

 

Структуриран депозит

 

Това е депозит,  в който влизат няколко вида услуги.  Можете да го видите и под друго име, тъй като е изцяло нов продукт на банките.  Доходността на инвестицията е една и тя може да се получи от натрупването на ценни книжа,  стоки или борсови индекси.  Получената печалба се начислява върху инвестицията ви.  След изтичане на срока получавате главницата и доходността, която имате от инвестицията. Лихвата зависи от инвестицията.

 

Използвайки нови продукти, бъдете сигурни, че банката изплаща всичко и също така дали ще получите лихвата, ако теглите от депозита по време на избрания срок.

Източник: http://kredit-consult.com