Стартира технологичният скок на Сирма

От 01.07.2017 започва изпълнението на актуализираната Стратегия на Сирма Груп Холдинг.

Обновената Стратегия на Групата бе представена и обсъждана с водещи акционери, заинтересовани лица и финансови институции през първата половина на 2017 година. На 15.06.2017 актуализираната Стратегия беше изложена и приета от Общото акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг АД.

Сирма запазва своя В2В фокус. Основните проблеми, към чието решаване са насочени усилията на фирмите от Групата са:

  • Експоненциалното нарастване на масива от данни в света и

  • Необходимостта от гъвкави и адаптивни процеси за всички предприятия.

И двата проблема са причинени от бързото развитие на технологиите през последните години и сливането на физическия, технологичния и биологичен свят. Ускоряването на технологичното развитие само ще задълбочава тези проблеми в бъдеще.

Като стъпва на своите три силни страни – облачни услуги, работа с данни и когнитивни технологии, Сирма Груп пренасочва своето внимание от „подкрепа на дигитализацията на предприятията“ към „прилагане на когнитивни софтуерни технологии и превръщането им в Интелигентни Предприятия“, което ще ги направи по ефективни и конкурентоспособни.

Усилията на дружествата от Сирма са съсредоточени в най-перспективните сектори в ИКТ – „бизнес софтуер“ и „ИТ услуги“. Именно тези два сегмента спряха спада в ИКТ сектора през 2016 година и обещават динамичен ръст в близките години (Gartner 2017). За разлика от технологичните гиганти, като Amazon, Apple, Google, IBM и Microsoft, които също развиват когнитивни технологични решения, фокусът на Сирма е към ниши от МСП (малки и средни предприятия) в сферите на специализация на Групата, които изостават от технологичния тренд за използване на технологии, базирани на изкуствен интелект.

Развитието и прилагането на когнитивните технологии на Сирма (семантична обработка на новини и текст, онтологии, machine learning, невронни мрежи, чатботове, лицево разпознаване и компютърно зрение) ще осигурят конкурентоспособност и ефективност на клиентите в динамичния технологичен свят на 21 век.