Осем съвета от Daskal.eu за матурите по математика

Матурата след седми клас е вторият етап на националното външно оценяване и се прави с цел обективното оценяване на постигнатите резултати от учениците. Освен това чрез матурите се цели изравняване на критериите за оценяване в страната, повишаване качеството на образованието и контролиране на изходните знания, както и придобиване на компетентности за учене през целия живот. Всичко това прави изпитите след седми клас особено важни за бъдещото представяне на ученика.

„Значението на матурата по математика след седми клас е голямо. От една страна най-престижните гимназии в страната държат изключително много на знанията по математика на своите учениците. От друга – тя показва цялостното ниво на подрастващото поколение в тази ключова за мисленето област и може да бъде своеобразен барометър за бъдещото представяне на учениците и конкурентоспособността им на пазара на труда. В добавка тази матура е и първото по-значимо изпитание пред учениците по пътя на тяхното развитие“ – обяснява Калоян Кирилов, основател на българската образователна платформа Daskal.eu.

Той споделя осем съвета за най-ефективно учение и подготовка за матурата по математика след седми клас.

Практика, практика и пак практика

За да научат материала по математика, първото, което седмокласниците трябва да направят, е да запретнат ръкави и да започват да решават задачи. Защото колкото повече се упражняват, толкова повече различни казуси и решения ще запомнят и най-важното – толкова по-добре ще осмислят принципите, стоящи зад тези решения.

Постарайте се да разберете грешките си

Когато учениците допускат някакви грешки при решаването на определени задачи, трябва да се постараят да разберат къде точно грешат. Разбирането на проблема е чудесен начин да го запомним и да го избегнем следващия път.

Овладяването на основните понятия

Математиката е точна наука и учениците трябва добре да са овладели основата, за да могат да преминат към решаването на по-сложните задачи. Затова е важно да отделят достатъчно време, за да научат базовите понятия и формули, които ще им дадат една здрава основа, върху която след това ще продължат да градят.

Заредете се с време и търпение

За да овладеем математиката, трябва да се заредим със сериозно търпение и да вложим много от личното си време – иначе просто няма как да се получи.

Обучение в група

Добра идея е да учим заедно с някой свой съученик или приятел – по този начин решаването на задачи може да се окаже много по-ефективно и дори забавно.

Добра работна среда

По време на решаването на задачи и тяхното разбиране най-важна е концентрацията. Затова е важно процесът на обучение да бъде организиран така, че да предразположим сами себе си за по-бързо и лесно овладяване на материала, добавя основателят на платформата Daskal.eu. Някои специалисти например препоръчват слушането на любима музика за стимулиране на потока на информация.

Свържете математиката с реалния свят

Опитайте се, до колкото е възможно, да прилагате наученото по математика в реалния живот. Защото колкото и да ви се струва странно, математическите понятия могат да имат и практическо приложение, което да промени вашата гледна точка и да ви помогне да асимилирате дадени ситуации по различен начин. Дори неща като теорията на вероятностите могат да се използват в ежедневието – например за да се предскаже резултатът от някакво събитие.

Използвайте онлайн уроците на daskal.eu

Oнлайн образованието е един от най-новите и модерни начини за обучение, който навлиза в ежедневието ни. За разлика от повечето платформи за електронни уроци, www.daskal.eu е цялостно виртуално училище, на чиято платформа ученикът може да взима индивидуални уроци с учител в реално време, да гледа подготвени материали от различни преподаватели, да решава тестове и т.н. Всичко, което прави в училище, но по един много по-индивидуален и съобразен със специфичните му необходимости начин, в удобно за него време и дори без да се налага да излиза от дома си. Нужни са му единствено компютър с добра интернет връзка и камера с микрофон.