Сирма Груп интегрира изкуствен интелект в предприятията

Преход на компаниите към интелигентни предприятия от ново поколение, чрез когнитивни технологии и решения – това е ключовият елемент от визията на Сирма Груп за развитие през следващите години, представена на организираното от нея събитие „Следващите 25 – Интелигентното предприятие“. То се проведе на 24 април, по случай навършването на 25 години от създаването на най-голямата българска софтуерна група и събра представители на ИТ бранша и инвестиционните среди, за да им разкрие визията на компанията за бъдещето.

„Нашата визия е свързана с това, че светът се променя все по-бързо, воден от технологичното развитие. Навлизането на когнитивните технологии и изкуствения интелект отправя голямо предизвикателство към организации, компании и цели нации. И за да могат компаниите да отговорят на това предизвикателство и да се адаптират към все по-бързо променящата се среда, те трябва да извървят прехода към интелигентното предприятие. Именно това е и нашата мисия – да подпомагаме този преход, чрез когнитивни софтуерни технологии и решения. Това е и фокуса ни през следващите няколко години“ – заяви Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг.

Невронни мрежи, машинно обучение, технологии за разпознаване на лица, когнитивни технологии – това са някои от най-иновативните ИТ сегменти, към които се е насочила Сирма, показвайки по този начин, че средствата, привлечени от наскорошното успешно листване на борсата, се инвестират в технологии които предефинират бизнеса и създават бъдещето. Всичко в разработвания от нейните подразделения софтуер включва усещането за човешка мисъл – възприемане, интерпретация, предвиждане и взимане на решения.

Цветан Алексиев представи възможностите на разработеното от Сирма Груп компютърно зрение в платформата MarketVidia, предназначена за големи търговски вериги. Технологиите на Лабораторията за компютърно зрение на Сирма за демографски анализ и лицево разпознаване имат многобройни приложения в сферата на търговията с бързо-оборотни стоки, маркетинга, контрола на достъпа, корпоративната и национална сигурност. Технологията за демографски анализ е в процес на реални тестове при клиенти, а тази за лицево разпознаване все още е в процес на разработка и предстои да бъде завършена до края на годината. Амбицията на Сирма е да влезе в ТОП 10 на производителите на подобни технологии.

Всички решения, създавани от групата, имат за цел да помогнат прехода към интелигентно предприятие – гъвкаво, адаптивно и ефикасно, справящо се с динамиката на промените и огромната конкуренция. За целта компанията дефинира три основни елемента в прехода към интелигентно предприятие – данни, процеси и ангажираност, както и два основни фактора – човешкия и изкуствения интелекти. Двата интелекта си взаимодействат във всички елементи от процеса на трансформация към интелигентно предприятие.

Цветан Алексиев разказа пред аудиторията и историята на Сирма – от нейното създаване през 1992 г. като малка фирма с екип от пет – шест човека, до днес, когато в групата работят близо 400 специалисти, а продуктите й се продавят в цял свят. Днес тя разполага с офиси в България, САЩ, Канада, Бразилия, Великобритания, Албания и скоро предстои откриване на такива в ОАЕ и Индия.

След него Атанас Киряков, Изпълнителен директор на Онтотекст, която е част от Сирма Груп, разказа за създадените от дружество решения в областта на семантичните технологии. „Докато през 90-те години и по време на .COM бума, проблем беше да се съберат данните, сега проблемът на организациите е, че има прекалено много и прекалено разнородни данни. Възможността те да се обработят и да се извлече полезна оперативна информация, необходима за вземане на правилните решения става критичен проблем за всеки бизнес“ – обясни той. Онтотекст е сред световните лидери в сегмента на семантични базии данни и анализ на текст, а клиенти на компанията са водещи медии и вестници (BBC, The Financial Times), научните издателства (Springer Nature, Elsevier, John Wiley) доставчици на пазарна информация (S&P), културни и правителствени организации (UK Parliament, Kadaster NL, The National Gallery of USA).

Пред гостите беше представено и най-новото дружество в рамките на Сирма Груп – Сирма Медикъл Системс. Росен Върбанов, Изпълнителен директор на компанията разказа за перспективите пред здравните технологии и за решението Diabetis-M, което помага за управление на диабетното състояние – най-разпространеното хронично заболяване в света.

Явор Джонев, един от основателите на Сирма и Изпълнителен директор на американското дружество Sirma Group Inc. пренесе гостите от проблемите на хората, към проблемите на компаниите. Той представи Sirma Enterprise Platform, която е изцяло базирана на когнитивни технологии и изкуствен интелект и позволява създаването на вертикални бизнес решения в рамките на броени дни, като използва моделиране (а не кодиране) на сложни системи за работа с информация, процеси и сътрудничество.

Изпълнителният директор на Сирма Бизнес Консултинг – Цветомир Досков, от своя страна представи разработените от подразделението интелигентни банкови ИТ решения и демонстрира възможностите на иновативния чатбот за банкови услуги, създаден от неговия екип.

Представяне на платформата за управление на клиентската лоялност направи Румяна Стойкова – директор на продуктовото направление Лоякс. Фокусът на нейната презентация бeшe свързан с интелигентните решения, които ангажират клиентите и въздействат на решението за покупка, помагайки на бизнеса да извлече максимална полза от всяка точка на контакт. „Използвайки различни иновативни технологии, ние помагаме на бизнеса да улови моментите на вземане на решение, да предложи високо ниво на персонализация и да максимизира различните точки на контакт – в близост до обекта, в самия обект, на касовото място, у дома или на път“.

В направлението индустриален софтуер бяха представени решенията за видеоизмерване и продукта на компанията EngView Package Designer за дизайн и проектиране на опаковки. „Решенията на ЕнгВю Системс София АД използват разработени модели и алгоритми от изкуствения интелект, които спечелиха, както Европейска награда за иновации, така и доверието на множество клиенти по целия свят. Нашите продукти се използват в над 40 държави от всички континенти и сме партньори със световни гиганти в областта като Heidelberg, Canon, Agfa“,добави Георги Маринов, Изпълнителен Директор на компанията.