Нова версия на семантичната база данни GraphDB

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ пусна на пазара версия 8.1 на своята семантична графова база данни GraphDB, която включва значими нововъведения в контекста на потребителското изживяване и предлага по-добра визуализация на свързаните данни. Обновлението ще улесни още повече организациите да извличат смисъл от различни масиви от данни. GraphDB е предпочитаната семантична графова база данни от медийните групи BBC, Press Association, Euromoney и The Financial Times, научните издателства Springer Nature и IET, корпорации като AstraZeneca и Raytheon, както и институции като Националния архив на Великобритания и The British Museum.

„Новите ключови функционалности на версия 8.1 помагат на потребителите и администраторите да получат по-бързо резултати във всички етапи на работа с базата данни“ – заяви Васил Момчев, Ръководител направление „Данни и продукти“ в Онтотекст.

Версия 8.1 добавя визуални графики при работа с данни, които позволяват на потребителите по-лесна навигация през инсталациите от данни, използвайки интерактивна графична търсачка. Тази нова функционалност позволява много по-бързо адаптиране към данните. Друга ключова функционалност е възможността за паралелно подаване на заявка и извеждане на резултат. В комбинация с новото контекстно индексиране, времето на зареждане се ускорява с до 60% при импорт на файлове.

Освен това в GraphDB 8.1 се предлага нов вид контекстно индексиране. То води до подобрени индексации в базите, когато се работи с набор от данни, съдържащи наименовани графики. В резултат на това е значително скъсено времето за зареждането на данни и получаване на отговори на заявките. Новата версия е съвместима с рамката с отворен код RDF4J 2.1.x и предлага на потребителите актуална алтернатива с отворен код за замяна на GraphDB Free хранилища. Нещо повече, потребителите могат да получат най-новите корекции на бъгове в кода и функции от проекта RDF4J. GraphDB 8.1 позволява и графично Docker въвеждане на изображение с предварително създадени Docker изображения за версията GraphDB SE/EE. Тази функция значително опростява настройката на клъстера и администрацията, и намалява разходите за създаване и управление GraphDB в продукционния етап.

„Онтотекст“ е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, която наскоро успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).