Подготвителни бояджийски работи

За разлика от предварителните строителни ремонтни работи, които имат организационно-стопански характер, подготвителните бояджийски работи представляват един от етапите на самия бояджийски процес на обновяването на жилищния интериор, който се основава на подготовката на основата (повърхността на стените) за боядисване с латекс или друг вид вътрешна мазилка.

Подготвителните работи са много важни в процеса на обновяване на жилището, защото обикновено от тяхното старателно и точно изпълнение зависят не само качеството, но и ефектът от извършеното боядисване. Ето защо тези работи заемат доста време, което трудно се определя предварително, защото някои от тези мероприятия могат да траят даже по-дълго, отколкото самото боядисване на стените и тавана.

В подготвителните работи се включват такива мероприятия като например изстъргването на старите постни бои, измиването на стените, поправката и изглаждането на мазилката, грундирането на тавана и стените и приготвянето на свързващите вещества.

Ако пластът от старите бои не е много дебел, т. е. ако по стените и тавана не се виждат пукнатини и откъртени люспи от боите, тогава подготвителните работи могат да се ограничат само до старателно измиване на стените със сапунен грунд (разтвор на сив сапун с вода) с помощта на голямата бояджийска четка. Обикновено еднопластовите слоеве от постната боя, които са били стъргани и след това само – един път боядисвани, добре приемат следващото нанасяне на боя и не се пукат. Старите няколкопластови слоеве безусловно трябва да се изстържат и измият.

Преди да се пристъпи към изпълнението на отделните мероприятия, най-напред следва да се отстранят от стените всякакъв вид стърчащи гвоздейчета, гвоздеи и т. н., на които са били закачвани леки предмети – например картини и др.

За начало трябва да се отстранят от стените не само гвоздеите, но също така и куките, служещи за закачване на по-тежки предмети – огледала, картини, полички, часовници и т. н., защото те в значителна степен могат да затруднят изпълнението на бояджийските работи както при боядисването с голямата бояджийска четка, така и при декорирането на стените с помощта на бояджийския шаблон или валяк.