VIVACOM със стабилен ръст на приходи и абонати

VIVACOM запазва лидерската си позиция на българския телеком пазар, като отчита най-големи общи приходи за периода 1 януари – 30 септември 2016 г. спрямо конкурентите си – 650 милиона лева. Компанията отбелязва 4% ръст спрямо същия период миналата година, съобщава технологичният портал http://pixelmedia.bg/.

 

Телекомът продължава позитивната тенденция за увеличаване на пазарния си дял от приходите от мобилни услуги, като в края на отчетния период той е 28%. Към края на месец септември 2016 г. компанията осигурява 3 139 000 мобилни услуги, като 85% от тях са със срочен абонаментен план. Благодарим на всички, избрали VIVACOM, за оказаното ни доверие. 

 

Продължава да се увеличава делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги. През третото тримесечие той вече е 32%, спрямо 27% за същия период на 2015 г. Заслуга за това има разширяването на покритието на 4G мрежата на телекома, която е достъпна за над 75% от българското население.

 

За отчетния период от 1 януари до 30 септември 2016 г. VIVACOM увеличава абонатите си на фиксиран интернет – общо 422 000 спрямо 377 000 за същия период на 2015 г. Близо половината от всички потребители (49%) използват оптичната мрежа на компанията. Това представлява ръст от 7 процентни пункта спрямо същия период на 2015 г.

 

VIVACOM запазва позицията си на оператор номер 1 в предоставянето на най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV). Общо 41% от всички 404 000 абонати на платена телевизия на телекома гледат именно IPTV, което представлява ръст от 5 процентни пункта спрямо същия период на предходната година.

 

Компанията отчита сериозен ръст на инвестициите като процент от общите приходи – 21%, спрямо 16% за същия период на 2015 г. Стойността на вложените от VIVACOM средства за 9-те месеца на 2016 г. е по-голяма от общите инвестиции на следващите два оператора, сумирани заедно.

 

Като лидер на телекомуникационния пазар в България, телекомът за поредна година инвестира най-много в сравнение с конкурентите си – 151 милиона лева за деветмесечния период, приключващ на 30 септември 2016 г. спрямо 104 милиона лева за същия период на 2015 г. С това телекомът продължава дългосрочната си политика за инвестиции, които за последните 5 години са в размер на над 850 милиона лева.

 

VIVACOM, с подкрепата на новите си акционери, ще продължава да развива технологична инфраструктура и да предлага висококачествени и съвременни услуги на своите потребители. В следващите месеци ще продължат активните инвестиции както в развитие на 4G, така и на оптичната мрежа.