Добавят виртуален тъчпад в Windows 10

В тестовата версия на Windows 10 (build 14965) се появи Virtual Trackpad, който най-вероятно ще стане част от следващото голямо обновление на Windows 10 (Creators Update), планирано за март 2017 г.

Виртуалният тъчпад създава на екрана малка област, аналогична на физическия тъчпад на лаптопа. Естествено, за работата му е необходим сензорен дисплей. Виртуалният тъчпад ще е полезен в случаите, когато таблетът се включва към голям монитор или за работа с курсора на самия таблет.

Иконката за виртуалния тъчпад стои в system tray и след извикване се появява, а сензорното управление на таблета се блокира. Курсорът може да се управлява по същия начин, както на обикновен ноутбук.

В настройките на Windows 10 ще могат да се настройват и жестове за виртуалния тъчпад, които да се асоциират с команди за управление.