Сигурността не трябва да бъде за сметка на свободата

Базираната в България швейцарска компания pCloud подкрепя позицията на Apple относно поисканата от правителството на САЩ „тайна вратичка“ към сигурността на iPhone. Такава „вратичка“ няма, не бива и да има. Създаването на такава „вратичка“ за заобикаляне на сигурността означава реална опасност всички усилия на ИКТ сектора да предостави на хората максимална защита на личната им информация да се окажат напразни. Услугите за криптиране трябва да продължат да бъдат изграждани така, че да е невъзможно да бъдат разбити. Декриптирането на файловете би следвало да се осъществява единствено и само със съгласието и съдействието на притежателя на съответните файлове.
 
„Дигиталната неприкосновеност на личната информация е право на всеки един човек и това право не бива да бъде нарушавано. Потребителят сам трябва да може да определя нивата на сигурност на своята информация, а криптирането на файлове да продължава да бъде гаранция за максимална сигурност на данните без никакви компромиси“, каза Тунио Зафер, изпълнителен директор на компанията.