Sqilline внедрява мобилно приложение на Летище Монреал

Sqilline продължава своята мисия да подпомага компании да трансформират успешно своя бизнес, като имплементира корпоративно мобилно приложение на летище Монреал. Решението е SAP Work Manager, базирано на SAP Mobile Platform 3.0, тясно интегрирано със SAP MRS – решение за управление и оптимизация на ресурси. Благодарение на него 140 техници ще имат възможността по-лесно да инспектират, поддържат и ремонтират съоръженията на летището.

Партнирайки си със SAP SE, Sqilline реализира амбициозния проект за преструктуриране на ежедневните задължения на летищния персонал чрез въвеждане на технологии, които оптимизират ефективността на техническото обслужване. SAP Work Manager бе логична следваща стъпка за Летище Монреал, като част от тяхната широка стратегия за осигуряване на мобилност за служителите.

Крайната цел на проекта беше да облекчи традиционните механични процеси за поддръжка на активите с лесно за използване, мобилно приложение.

“След първоначалните анализи на работните процеси на техническия персонал на Летище Монреал установихме, че прекомерно много време се губи от техниците да инспектират, поддържат и ремонтират активи разпръснати из целия летищен комплекс. Време се губи понякога в “безсмислени” пътувания до различни части летището и обратно. Искахме да отстраним тези недостатъци.”, казва Десислава Михайлова, управляващ директор на Sqilline.

Sqilline имплементира SAP Work Manager на iPAD таблети, предварително осигурени на техническия персонал на летището, предоставяйки на 140 техници достъп до летищната база данни за техническа поддръжка. Това позволява на отдалечени служители да управляват своите възложени работни поръчки и заявки за услуги чрез своите таблети и им дава достъп до ключови данни, включително операции, списъци със задачи, архив на предишни ремонти и наличност на материалите.

Официалният старт на внедреното мобилно приложение SAP Work Manager 6.1 беше на 24 август 2015 г.