Dell дава възможност за преминаване към хибриден облак.

Dell анонсира новите разплащателни решения, които ще увеличат употребата и ще ускорят развитието на облачните услуги. Тази гама от финансови решения е създадена така, че да задоволи нуждите на потребителите по време на преминаването им към облачните технологии, което според скорошно проучване сред ИТ мениджъри от цял свят съчетава публични, частни и управлявани облачни услуги.

„Единствено Dell може да предложи глобални програми и опит на потребителите – независимо къде се намират – в преминаването си към облачните технологии, а сега предоставяме и гъвкави разплащателни и облачни решения и оферти за услуги, за да превърнем хибридния облачен модел в реалност за компаниите“, каза Джим Гантие, вицепрезидент и генерален мениджър на „Инженерни решения и облачни услуги“ в Dell.

„Повечето потребители смятат хибридния облачен модел за най-доброто решение, предоставящо контрол на ИТ разходите, гъвкавост, бързина и нови услуги, които отговарят на изискванията на бизнес средата. Dell предлага пълна гама от инфраструктура, софтуер за управление, услуги и разплащателни решения, които ще помогнат на потребителите да реализират тази стратегия“.

Очакванията на потребителите за ползите от интегрираните публични облачни възможности, определени от ИТ стратегиите им, включват бързо и лесно скалиране и ниски първоначални инвестиционни разходи. Ново проучване показва, че частните облаци помагат на организациите да намалят употребата на по-скъпи частни облачни услуги, особено в ежедневното управление на основни бизнес приложения и натоварвания.

Наскоро Dell проведе анкета сред ИТ мениджъри от цял свят . Според резултатите девет души от 10 смятат, че за компаниите, готови за бъдещето, е важно да приложат хибридна облачна стратегия. Анкетата показва и че е двойно по-вероятно ИТ мениджърите да изберат хибриден облак пред индивидуални инфраструктурни стратегии, включващи онсайт центрове за данни, частни или публични облачни решения. Заслужава да се обърне внимание и на факта, че 78% от ИТ мениджъри от цял свят планират да прехвърлят приложенията от публични на частни облаци. Dell нарича тази тенденция връщане към частен облак, като терминът се отнася за прага на потребителите в публичната облачна ИТ стратегия.