Софтуер автоматизира миграция до Oracle Data Integrator

Българската ИТ компания Б.A.A.E.Р. ЕООД представи на българския пазар, уникален по рода си софтуерен инструмент, дело на италианската компания Database&Technology (D&T) s.r.l., който автоматизира миграцията от Oracle Warehouse Builder (OWB) към Oracle Data Integrator (ODI). OWB е решение на Oracle от типа ETL „извлечи, преобразувай, зареди“ (extract, transform, load) за работа с по-старите версии на базите им данни, който предлага графична среда за изграждане, управление и поддръжка на процесите на интеграция на данни в Business Intelligence системи.

Новият стратегически продукт на Oracle за интеграция на бази данни вече е ODI. Той е с по-усъвършенствана към 12c архитектура, която преодолява някои от многото недостатъци на контролния панел на OWB. Също така ODI за първи път осигурява разнородна свързаност с широк набор от продукти на трети страни: от всички познати продукти за релационни бази данни, до платформи за Big Data като Hadoop и др. ODI разполага и с Knowledge Module фреймуърк, въз основа на който по-лесно могат да се създават собствени скриптове за манипулация с данни, вместо да се налага клиентите да пишат собствен код.

ODI е продуктът, който Oracle ще поддържа в следващите години. Premier поддръжката на последната версия на OWB v.11.2 (пусната на пазара септември 2009) приключи януари 2015 г., като за нея вече не се плануват нови подобрения. Oracle ще продължи да поддържа OWB 11.2 за пълния жизнен цикъл на базата си данни 11g и пълния жизнен цикъл на следващото основно издание на базата данни версия 12.С  в съответствие с политиките на доживотна поддръжка на Oracle бази данни. Всички бъдещи версии на базите данни, извън версия 12, обаче няма да бъдат сертифицирани с OWB 11.2.

Преимуществата на OWB2ODI Конвертора на D&T са, че той е полу – автоматизиран софтуерен инструмент, който спестява много време, разходи и човешки грешки като ускорява значително миграционния процес. Миграцията може да се осъществи, както на място в офиса на клиента, така и дистанционно, като се започва с експорт на OWB проект. На практика компанията създател получава само структурите на клиентските бази данни, но не и достъп до съдържанието в тях, което е ключов елемент, за опазване на сигурността им.