Технофобия задушава Европа

Прекарайте повечко време в Брюксел или Страсбург и ще установите, че Европа страда от хронична технофобия.

Всяка цифрова новост, идваща отвъд Атлантика, изглежда предизвиква политическа ярост. Преди десетина години беше Microsoft, сега вниманието на хората, определящи политиката, е съсредоточено върху GARA – акроним за компаниите Google, Apple, Facebook и Amazon.

Ако Европа е храм за технофобите обаче, то нейните граждани показват това по странен начин. Над 280 милиона от тях влизат във Facebook всеки месец – повече от хората, които притежават кола.

Използването на Google надхвърля това в САЩ, а апетитът за нови услуги като Airbnb или Uber доближава равнището в Калифорния. Технологични райони, опитващи се отчаяно да подражават на Силициевата долина, изникнаха във всички европейски столици.

При по-задълбочен поглед се вижда, че eвропейските управници разглеждат технологиите не толкова като заплаха, колкото като дилема. Те съзнават, че цифровите услуги стимулират икономиката. Има обаче две гледни точки към съзидателното разрушение и често изпадналите в неблагоприятна позиция, са най-гръмогласни.

Нeотдавна Европа установи, че по-скоро се причислява към губещата страна – както и да ги мерим, нито една от най-големите световни интернет компании не е европейска. Една от възможните реакции е да кажем, че това няма значение. При глобалната търговия не е необходимо дадена страна да произвежда онова, което потребява. Това се отнася за социалните медии и търсенето в интернет точно толкова, колкото и за зърното, стоманата или петрола.

Благодарение на Германия Европа има значителен търговски излишък в стокообмена със САЩ – доказателство, че движението не е изцяло еднопосочнo. В Европейската комисия обаче не изпитват особено задоволство, както става ясно от проект за “единен цифров пазар”. Той признава провала на Европа да се възползва максимално от дигиталната икономика.