Половината от българите ползват интернет

Българите използват интернет по-малко от средното равнище в ЕС, показват данни на Европейската комисия.

В България 54 процента от хората си служат с мрежата, докато средно в ЕС това правят 75 на сто от гражданите, предаде БТА.

Нашата страна изостава значително в пазаруването онлайн – у нас тази възможност ползват 28 на сто от потребителите, докато в останалата част на ЕС 63 на сто купуват стоки в интернет. Общо 12 на сто от българите и 18 на сто от другите граждани на ЕС, които пазаруват онлайн, правят това от сайт в друга държава от Общността.

Почти всеки пети у нас и другаде в ЕС търси съдържание в интернет, което не произхожда от неговата родина. Когато пътуват в чужбина, близо 30 на сто от българите и останалите европейци търсят нещо в сайтове от своята държава.

В ЕС 15 на сто от малките и средните предприятия продават онлайн, докато в България това правят едва 5%. От онези, които търгуват онлайн, едва 6,5 на сто в ЕС и 2 на сто в България продават зад граница.