Linux е предпочитан от бизнеса са облачни услуги

Скорошно проучване показва, че 75% от големите компании използват Linux за работа с облачни услуги.

Това сочат данните от изследване на Linux Foundation и анализаторите от Yeoman Technology Group.
 
Анкетирани са 774 представители на компании с годишни приходи от 500 млн. долара нагоре и персонал поне 500 души. Резултатите показват висока популярност на Linux в корпорациите.

75% от анкетираните твърдят, че използва Linux за работа с облачни услуги. Привърженици на Windows са 23% от компаниите, а за Unix са дали гласа си само 2%.

Нараства броят на компаниите, които внедряват Linux в работата си. Около 87% от анкетираните са пуснали Linux сървъри през 2014 г., а 82% планират да направят това през 2015 г.

През настоящата година делът на компаниите, разгърнали нови приложения, услуги и мрежова инфраструктура на база Linux, се е увеличил до 79% спрямо 65% през 2013 г. В същото време при Windows този показател е намалял от 45% на 38%.