Софтуер на Google разпознава изображения като човек

Научен екип на интернет гиганта Google е създал изкуствен интелект, който може да описва съдържанието на снимки с много по-голяма точност от преди.

Описанията, направени от софтуера, са подобни на тези от хора, предаде “Фокус”.

Програмата би могла както да направи търсенето на изображения по-лесно, така и да помага на незрящи хора да разбират по-добре съдържанието на картини и снимки.

Софтуерът, използващ машинно учене използва две невронни мрежи. Едната извършва разпознаването на изображения, а другата обработва и анализира естествена реч.

Невронните мрежи са изчислителни модели, наподобяващи част от архитектурата на човешкия мозък. Такива системи включват серия от взаимосвързани неврони, които могат да получават информация от множество източници и са способни да се учат.