Повече от 5000 деца ще учат JUMP Math

Повече от 5000 деца ще започнат да учат математика през новата учебна година по системата JUMP Math, създадена от канадския математик и драматург Джон Майтън. У нас по иновативния педагогически метод се преподава вече четири години, като през изминалата учебна година по него са се обучавали общо 1300 ученици от първи до четвърти клас. Това съобщи Явор Джонев, председател на Института за прогресивно образование, който внедрява системата JUMP Math в страната. Нейното основно предимство е, че създава вътрешна мотивация за учене и искрен интерес към математиката. Това води до успешно усвояване на материала и много по-добри резултати за всички ученици. 

До момента общо 70 преподаватели от 23 български града са обучени и вече преподават по иновативния метод. Очакванията са през новата учебна година над 300 нови учители да бъдат обучени по системата JUMP Math и поне половината да започнат да работят през септември. Предстоят обучителни семинари за учители в градовете Габрово, Хасково, Бургас и Варна, а всички останали могат да се включат в един от четирите учебни цикъла, които се провеждат чрез интернет семинари.

Финансовата помощ на фондацията позволява на всички нови класове по JUMP да получат материалите си безплатно през първия учебен срок. Останалите плащат по 15 лв на учебен срок, а за семействата с ниски доходи сумата се поема от Института. Нито едно дете не е възпрепятствано да учи по системата по финансови причини.

Към момента по системата се преподава в училища от София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Силистра, Етрополе и други градове във всички краища на България. Учителите преминават през три 6-часови обучителни модула по теория и практика. Основното предимство на JUMP Math е именно фактът, че методът се справя с ключовата педагогическа задача – да се постигне мотивация за учене сред децата. Системата на практика подтиква учениците да пожелаят да учат и за много от тях математиката бързо се превръща в любим предмет. Те се чувстват приятно, изпитват радост и искат да учат повече. Освен това те се научават да работят заедно, практикуват групова интелигентност, развиват умения за анализ, критично и съзидателно мислене. Имат активно отношение към живота, не се страхуват от грешките си и ги използват като възможности за учене. Отличните академични резултати са следствие от всичко това. Системата се изгражда от 15 години и се прелага в множество училища в Канада, САЩ и Великобритания.