D-Link с кампания за чиста вода в развиващите се страни

D-Link стартира едногодишна инициатива за подкрепа на международната организация с нестопанска цел WaterAid, чиято цел е да се подобри водоснабдяването в Африка и Индия. Като част от сътрудничеството, D-Link ще дарява по 1 Евро на WaterAid от всяка продажба на бебефоните от серията EyeOn Baby Monitor. По този начин D -Link дава възможност на всички майки по света сами да участват в грижите за благосъстоянието и безопасността на техните деца. Бебефонът EyeOn позволява на родителите да наглеждат своите деца по всяко време и от всяко място, и едновременно да помогнат на децата в страните от третия свят.

“Здравето на майки и деца в много райони по света е поставено в голям риск поради недостатъчно снабдяване с питейна вода. Около 750 милиона хора на планетата нямат достъп до чиста питейна вода. Това е една десета от цялото световно население. Чрез сътрудничеството ни с WaterAid, ние изразяваме отговорност и отстояваме изконното право на всеки човек да пие чиста вода. Родителите в Европа могат да подкрепят родителите в развиващите се страни, които отстояват правото да задоволят основните потребности на децата си”, заяви Стефан Бухбергер, Директор Маркетинг за Централна и Източна Европа.