Българите биха плащали данъци с карти

41% от българите биха платили своите данъци с карта в Националната агенция по приходите (НАП) или някой от нейните клонове в страната, ако имат достъп до POS терминал. Това показват резултатите от наскоро проведено проучване по поръчка на Visa за България.

Повече от половината от хората на възраст между 26 и 35 години (55%) биха се възползвали от възможността да платят своите местни данъци и такси с карта. 38% от гражданите в столицата и 39% от гражданите в големите градове биха използвали POS терминали в НАП и всеки клон на агенцията в страната.

През 2014 г. броят на хората, които плащат своите данъци с банкови карти, е нараснал с 2% в сравнение с 2013 г. и вече достига до 10% от населението. Като предимства на електронните разплащания потребителите посочват тяхната бързина (50%) и удобство (79%).

Въпреки, че мнозинството от българите все още плащат своите данъци в брой, през 2014 г. броят на жените, които ще погасят своите задължения към държавата чрез банков превод нараства с близо 10%, като достига общо 13,5% от нежната половина в страната. Двукратно увеличение се забелязва и при мъжете, които ще платят онлайн или общо 8% от всички.

Проучването на Visa Европа посочва, че 90% от потребителите вярват, че разплащанията на POS терминали са лесни, удобни и пестят време. 87% казват, че този начин на плащане им дава достъп до всичките им лични финанси, а 86% избират посочения метод, защото не трябва да се съобразяват с това дали има банкомат в близост.

52% от българите споделят, че им се налага да спестяват в продължение на дълъг период от време с цел заплащане на своите данъци. 38% от запитаните отговарят, че имат достатъчно средства, за да погасят задълженията си веднага. Едва 4% от интервюираните намират данъците за достатъчно ниски и тяхното погасяване не представлява финансов проблем за тях. През 2014 г. най-голяма част от сънародниците ни ще платят лично своя данък имот (87%), такса смет (82%) и данък моторно превозно средство (53%).

Проучването на Visa България изследва потребителските нагласи към електронните разплащания като цяло. 92% от анкетираните казват, че онлайн разплащанията пестят време, 80% изтъкват тяхното удобство и 84% ги намират лесни за изпълнение. Сред силните предимства, които потребителите разпознават в онлайн разплащанията, са възможността за плащане по всяко време на денонощието (94%) и липсата от съобразяване с фиксираното работно време на институциите (93%). 94% от анкетираните споделят, че биха предпочели да не посещават държавните учреждения и техните клонове на място.