43% от служителите се смятат, че получават признание

Тенденции къде се разминават най-драстично мненията на мениджърите и служителите изнесе екипът на международното проучване на Aon Hewitt „Най-добрите работодатели”, в което България се включва за осма година през 2014 г.
Изследването обхваща мнението на над 16 000 служители и над 400 топ мениджъра в България. Средното ниво на ангажираност на топ мениджърите в България е 77%, а при служителите този процент е 53%.
Всяка от групите споделя до колко е удовлетворена от условията на работа и работната среда по 19 конкретни фактора. От направените анализи можем да посочим следните фактори, в които се наблюдава драстично разминаване в оценките на изследваните групи:

Удовлетвореност от допълнителните придобивки: 79% от топ мениджърите споделят, че допълнителните придобивки, които им предоставя работодателят, посрещат добре нуждите им, докато процентът за служителите е едва 46%. Допълнителните придобивки включват застраховки, здравни услуги, служебен транспорт, ваучери за храна и други.

Кариерни възможности: 68% от топ мениджърите смятат, че компанията предоставя добри кариерни възможности на служителите, а само 39% от служителите твърдят, че кариерните възможности в компанията, в която работят, са добри.

Признание: Близо 70% от топ мениджърите твърдят, че служителите им получават подобаващо признание за свършената работа. Разминаването с гледната точка на служителите е показателно за това каква част от тях всъщност се чувстват като най-ценния актив на компанията, в която работят – 43%.

Ценене на хората: 69% от топ мениджърите твърдят, че се отнасят към служителите си като към най-ценния актив в компанията. От друга страна само 41% от служителите смятат, че топ мениджърите се отнасят към тях като към най-ценния актив.

Обучение и развитие: 72% от топ мениджърите считат, че компанията им предоставя необходимите възможности за обучение и развитие, за да се развиват успешно в рамките на организацията, докато само 52% от служителите подкрепят това твърдение.

Топ мениджърите в България са най-удовлетворени от работните задачи, които вършат всеки ден (84%), чувството на удовлетвореност от добре свършената работа (82%) и физическата работна среда (84%). От друга страна факторите, които получават най-голяма удовлетвореност на служителите са: отношенията с преките ръководители (62%), отношенията с колегите (63%) и физическата работна среда (65%).