X3Analyses с нова версия и международно приложение

Стартира обновена версия на приложението за финансов анализ X3Analyses, което дава възможност да се направи бърз и задълбочен анализ на финансовото състояние на компаниите, които се търгуват на Българска Фондова Борса. Също така могат да се сравняват финансовите отчети на компании от една или различни индустрии и да се анализират техните ключови показатели, както и да се проследи развитието на компаниите и показателите им по периоди. Част от показателите които са наразположение на потребителите на приложенито вклююват: EBITDA (ttm); EBITDA (5Y avg); EBIT (ttm); Net Income (ttm); Net Income (5Y avg); P/E (ttm); P/E (5Y avg); P/B (mrq); P/B (5Y avg); P/S (ttm); P/S (5Y avg); Net Profit margin (ttm); ROA (ttm); ROA (5Y avg); ROE (ttm); ROIC (ttm), както и още над 50 коефициента.

Приложението осигурява достъп до над 16.000 финансови отчета на всички компании които се търгуват на БФБ от 2003 г. до момента, както и информация за всички сключени сделки от 1993 г. досега.

Освен пълен достъп до информацията за публичните компании в България, достъпна ще бъде и демо версия на X3International, която предоставя възможност да се анализират компании от Румъния, Украйна, Сърбия, Македония, Полша и Хърватия. Новото приложение е уеб-базирано и за ползването му не е необходимо закупуването на лиценз за QlikView.