Dell придоби StatSoft

 

Dell обяви придобиването на StatSoft, доставчик на модерни аналитични решения, предоставящи широк набор инструменти за data mining (извличане на данни), прогнозни анализи и възможности за визуализация на данните. StatSoft комбинира подробни статистически анализи със съвременни аналитики, така че организациите имат възможността много по-добре да разберат протичащите бизнес процеси, да правят предварителни промени, да подобрят гъвкавостта и контрола на критичните системи.

Мениджмънтът на данните и информацията е стратегически приоритет за Dell Software. Според Gartner до 2015 година повече от 30 % от аналитичните проекти ще предоставят изводи, базирани на структурирани и неструктурирани данни. В допълнение StatSoft се вписва в стратегията на Dell Software да предлага завършена платформа с инструменти за управление на агностична информация, която позволява на компаниите да управляват, интегрират и анализират данните в рамките на самата организация, както  и в рамките на облачната инфраструктура.