Google и Facebook обявиха исканията за данни

Технологичните гиганти Google и Facebook напpавиха публични огpомeн бpой от исканията на амеpиканското пpавителство за pазкиване на данни на потpебителина двете компании.

Така става ясно, че властите са поискали информация за 9000-10 000 потребители на Google през първите шест месеца на 2013 г. и още 12 000 – 13 000 през предходните месеци. Всички искания са напълно законни, тъй като са направени по силата на съдебни разрешения за тях от съдебен орган, натоварен да контролира разузнавателните операции.

Facebook от своя страна съобщи за между 5000 и 6000 искания за информация за негови потребители през първите 6 месеца на 2013 г. и още 4000-6000 за предходни месеци. Facebook има повече от 1 млрд. абонати. От своя страна Yahoo! твърди, че му е поискана информация за 30 000-31 000 акаунта на негови абонати. Компанията отбелязва, че става дума за 0.01 пpоцента от общия им брой.