Определиха Symantec за лидер в „Магическия квадрант“

Gartner Inc. отново определи Symantec за лидер в „Магическия квадрант“ за платформи за защита на крайните устройства (Endpoint Protection Platforms) – позиция, която Symantec поддържа вече 12-та поредна година.¹ “Вярваме, че лидерската позиция в доклада „Магически квадрант 2014“, публикуван на 8 януари 2014 година и положителният търговски рейтинг на Symantec, определен от Gartner², са индикации за силно продуктово предлагане, което работи добре що се отнася до разпознаване, защита и изпълнение”.

Според новия доклад „Магически квадрант”, който позиционира доставчиците на база тяхната способност за изпълнение и цялостност на визията, „защитата от обикновен зловреден софтуер, както и високоефективните настойчиви заплахи (advanced persistent threats), играят основна роля при решението за закупуване на платформи за защита на крайните устройства.” По-нататък докладът посочва, че ръстът при целенасочените атаки „напълно премахва упорството от страна на пазарите на антивирусен софтуер да използват реактивни техники за защита“,  и подчертава необходимостта решенията при платформите за защита на крайните устройства да бъдат „по-инициативни и фокусирани върху целия жизнен цикъл на ИТ сигурността“, за да бъдат успешни в бъдеще. Напълно сме съгласни с това! 

В Symantec вярваме, че организациите трябва да внедрят стратегия „задълбочена защита“ (defense-in-depth strategy) за постигане на ефективна защита на крайните устройства. В ролята си на такава, Symantec Endpoint Protection поддържа технологията Insight (защита оценяваща репутацията) и технологията SONAR (защита оценяваща поведението), Мрежова защита (Network Threat Protection), Контрол върху устройствата и действащите програми (Device and Application Control), в комбинация с традиционни антивирусни технологии. По този начин Symantec Endpoint Protection предлага отлична многослойна защита, която улавя заплахите, които традиционните решения по безопасността пропускат.