Едно практично изкуствено листо

Химикът Даниел Ноцера представи в сп. Accounts of Chemical Research своеобразно изкуствено листо, което разполага с колектор на слънчеви лъчи, поставен между две плоскости, генериращи кислород и водород.

Ако го поставим в чаша вода и я изложим на слънчева светлина, тя ще започне да бълбука. Листото ще освобождава водород, който може да бъде използван в горивни клетки за създаването на електричество.

Новият продукт е евтин за производство и може да намери приложение в развиващите се страни или в отдалечени кътчета на света.