Мравки си имат свой Facebook

Не само хората общуват в социални мрежи като Facebook. Ентомолози от Станфордския университет твърдят, че ако повечето червени мравки жътварки споделят информация с малък брой „приятели” от мравуняка, то част от тях предават новини до далеч по-широк кръг от мрежи. Резултатите показват как колониите реагират бързо и адекватно на хищници и различни природни бедствия.

Щом се зазори, патрулиращите мравки излизат от дома, за да се уверят, че в района наоколо няма заплаха. Ако успеят да се завърнат, те съобщават на работниците, че е безопасно да започнат да събират семена.

Подобно на всички мравки и жътварките използват химически сигнали, за да предават информация. Те отделят секрет върху тялото си. Техните приятели го опипват с мустачките (антените) си – еквивалент на „здравей, как си”, за да разчетат посланието.

След като направили видеозапис на изхода на изкуствен мравуняк, учените регистрирали над 4500 акта на общуване. Повечето мравки контактуват със себеподобни приблизително по 40 пъти. 10% обаче говорят със стотина приятели. Аналогията с Facebook е очевидна – някои от нас общуват с ограничен брой хора, докато други имат стотици, дори хиляди приятели. Именно последните изпълняват ролята на информационни хъбове. Подобно на тях и свръхобщителните мравки „донасят” новини за своите колонии и информират „приятелите” си за обкръжаващия ги свят.